Zažiga

6 Zažgi

Prenesi v

Vloga skavtstva v Sloveniji

Matej Balantič, poverjenik za odnose z javnostmi 02.12.2011
V Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov velikokrat dosežemo javnost, zanimalo pa nas je, koliko nas poznajo politične stranke.
Mladi skavti Mladi skavti (Avtor: arhiv SkavtNET)

Politične stranke smo tako vprašali, če so za skavtstvo v Sloveniji že slišali in kakšno vrednost mu pripisujejo.

V Demokratični stranki upokojencev Slovenije (DeSUS) pravijo, da poznajo skavtsko organizacijo. “Njeno delo z mladimi je neprecenljivo,” dodajajo.

SLS Radovana Žerjava - Slovenska ljudska stranka pozna skavtsko organizacijo. Podpirajo aktivnosti skavtske organizacije, ki po njihovem mnenju prinašajo dobrobit predvsem otrokom, mladim in pomoči potrebnim. “Tudi vzgojna usmeritev v duhu krščanskih vrednot je tisto, kar vse več mladim danes primanjkuje in jo v SLS zelo podpiramo,” so zapisali.

Socialni demokrati (SD) delovanje skavtskih organizacij doma in po svetu poznajo in jim priznavajo pomen na področju neformalnega učenja in razvoja kompetenc otrok in mladih, učnih izkušenj, vplivanja na participacijo mladih v družbi in na vzgojo mladih v odgovorne posameznike. “Kot pozitivna prepoznavamo vsa tista prizadevanja civilne družbe, ki krepijo vezi med ljudmi v smislu večje solidarnosti, strpnosti, tovarištva in pravičnosti,” so še zapisali.

Tudi v Liberalni demokraciji Slovenije (LDS) skavtsko organizacijo poznajo. “Kot vse ostale nacionalne mladinske organizacije tudi Slovenska skavtska organizacija prispeva pomemben delež k prepoznavanju mladinskega dela in mladinskega organiziranja, prostovoljstva in izobraževanju mladih na različnih področjih,“ menijo.

Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSi) meni, da je skavtstvo pomemben del mladinskih organizacij, ki s svojim delovanjem zagotavlja kontinuiran razvoj človeka v odgovorno odraslo osebo. “Še posebej smo si blizu zato, ker oboji zagovarjamo krščanske vrednote in jih poskušamo v današnji krizi krščanskih vrednot udejanjati,” poudarjajo.

V Listi Zorana Janovića - Pozitivni Sloveniji (PS) menijo, da je skavtstvo “izjemno pomemben del mladinske kulture, izobraževenja in spodbujanja zavedanja o pomenu ohranjanja narave”.

Slovenska demokratska stranka (SDS) skavtstvo pozna in podpira, saj kot pravijo to goji vrednote pri mladih. “V času, ko se mora Slovenija izviti iz krize, bomo vrednote, kot so tovarištvo, prijateljstvo, prostovoljstvo, solidarnost zelo potrebovali pri vseh generacijah Slovencev. Skavtska organizacija bo pri tem izjemnega pomena, saj bo to lahko neposredno udejanjala,” menijo.

Zares - socialno liberalni meni, da je skavtstvo del nevladnega sektorja, ki ga je v Sloveniji treba spodbujati. “Skavtstvo je svetovno združenje, ki v okviru nevladnega sektorja združuje mlade, jih izobražuje in poudarja pomen narave. V Zares - socialno liberalni v svojih programskih načelih ne ločujemo posameznih nevladnih organizacij, spodbujamo pa prostovoljstvo kot obliko pomoči mladim,” dodajajo.

 

 

Ostali članki iz rubrike "Volitve 2011":

Financiranje vzgoje mladih

Status mladinskega voditelja v šolstvu

Priznanje mladinskega dela in prostovoljstva

Prihodnost taborjenja v Sloveniji

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.