Zažiga

5 Zažgi

Prenesi v

Financiranje vzgoje mladih

Matej Balantič, poverjenik za odnose z javnostmi 02.12.2011
Kot skavtska organizacija se srečujemo s specifičnim načinom dela z otroki in mladimi. Naš program je kontinuiran, reden, srečanja se po celi Sloveniji izvajajo vsak teden. Država preko številnih razpisov različnih ministrstev sicer delovanje mladinskih organizacij podpira, vendar je celoten sistem financiranja izdelan tako, da spodbuja projektno delo. V prednosti so tako tiste organizacije, katerih aktivnosti temeljijo na organizaciji projektov in ne na kontinuiranem izvajanju programa.
Otroci in mladi Otroci in mladi (Avtor: arhiv SkavtNET)

Stranke smo vprašali, kako bodo poskrbeli, da se pri financiranju mladinskih organizacij na drugačen način vrednoti kontinuirano vzgojo otrok in mladih od enkratnega projektnega dela in tako upošteva specifiko skavtske organizacije.

V Liberalni demokraciji Slovenije (LDS) predlagajo, da se financiranje mladinskih organizacij razdeli na dva ločena stebra, “in sicer administrativno financiranje (sredstva za normalno delovanje organizacij) in programsko financiranje. Nadalje je smiselno razmisliti o razpisih na katerih bi sredstva podeljevali za večletne projekte, kar bi omogočilo načrtovanje in tudi samo izvedbo programov,” pojasnjujejo. Pri tem poudarjajo, da mora biti kriterij za financiranje teh programov izhajati iz prioritet Nacionalnega programa za mladino in ne specifičnih potreb določenih organizacij.

Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSi) meni, da je potrebno spodbujati k večjemu številu razpisov za financiranje osnovnega delovanja organizacij. “Osnovno financiranje bi se tako dopolnjevalo tudi z razpisi, ki financirajo projektne aktivnosti za daljše časovno obdobje (npr. 2 leti in več),” dodajajo.

Lista Zorana Janovića - Pozitivna Slovenija (PS) poudarja, da mora biti kontinuirano delovanje vedno vrednoteno drugače od projektnega dela. “Ne nazadnje to predstavlja pomebno referenco organizacij, ki tako delujejo in mora biti upoštevano pri pridobivanju finančnih sredstev,” so zapisali.

Slovenska demokratska stranka (SDS) meni, da je delovanje skavtske organizacije izjemnega pomena za vzgojo mladih. “Prosti čas mladih je izjemnega pomena, zato mu bomo namenili posebno pozornost, pri tem pa vidimo pomembno mesto skavtske organizacije,” so sporočili.

V Demokratični stranki upokojencev Slovenije (DeSUS) so odgovorili kar na vprašanje, ki ga nismo zastavili: “Mladinske organizacije morajo načeloma imeti enak položaj in enak način financiranja, skavti enako kot taborniki. Glede na premoženje s katerim razpolaga cerkev, bi lahko več denarja namenila za delovanje skavtske organizacije.” 

SLS Radovana Žerjava - Slovenska ljudska stranka se strinja, da je potrebno poskrbeti za drugačno vrednotenje kontinuirane vzgoje otrok.“Vloga nekaterih mladinskih organizacij je pač pomembnejša za določene ciljne skupine. Eno so mesečni, letni projekti, ki so vsekakor tudi pomembni in dobrodošli, drugo pa je kontinuirano in sistemsko delo in ukvarjanje z otroci in mladimi. Najbolj pomembno se nam v SLS zdi, da primerno ovrednotimo prostovoljno delo, ki ga je v skavtskih organizacijah res veliko”, so še zapisali.

Socialni demokrati (SD) se zavedajo, da projektno financiranje ne omogoča izvajanja rednega programa za mlade, zato načrtujejo ustanovitev mladinske fundacije, ki bo skrbela za financiranje delovanja mladinskih organizacij: “mladinska fundacija bo svoja sredstva ločeno dodeljevala za projekte in za programe. Programi bodo po našem predlogu tisti, ki se izvajajo za skupine otrok in mladih neprekinjeno skozi večji del leta, njihov ključni cilj pa je vzgoja otrok in mladih,” dodajajo.

Zares - socialno liberalni želi v Sloveniji še povečati vlogo nevladnih orgnizacij. “Nujno potrebno je zagotoviti zadosten obseg financiranja teh organizacij. Glede na trenutno stanje podhranjenosti slovenskih nevladnih organizacij je takšen dodaten vir fnianciranja ne samo dobrodošel, ampak skoraj nujen,” so zapisali. Dodajajo, da so pripravili novelo zakona o dohodnini, ki bi tudi nerazdeljeni del dohodnine, ki gre za dobrodelne namene, namenil za spodbujanje razvoja ter izvedbe programov nevladnih organizacij.

 

Ostali članki iz rubrike "Volitve 2011":

Status mladinskega voditelja v šolstvu

Priznanje mladinskega dela in prostovoljstva

Vloga skavtstva v Sloveniji

Prihodnost taborjenja v Sloveniji

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.