Dogodek

narava, drevo, sneg

Dan Zemlje

pred 6637 dnevi
Začetek: 21.04.2006 ob 22:00
Zaključek: isti dan ob 22:00

Zažiga

7 Zažgi

Prenesi v

Projekti ob Dnevu Zemlje 2006

Mojca Polc 18.04.2006
Za Dan zemlje 2006 se je prijavilo kar 25 lokalnih projektov, kar pomeni 1041 skavtov in skavtinj, ki so vključeni v te lokalne projekte. Letošnje dogajanje ob Dnevu Zemlje bo zelo pestro. V tropu za okoljsko vzgojo so pripravili pregled najbolj zanimivih aktivnosti.
narava, drevo, sneg narava, drevo, sneg (Avtor: Mojca Polc)
Naš svet je postal velika industrija, veliko tržišče, kjer preživijo najboljši, najhitrejši, najbolj spretni. Konkurenca je velika. Globalizacija temelji na selektivnosti oz. izločanju. Vanjo smo posredno ali neposredno pahnjeni vsi, brez izjeme. Začarani krog vodi peščica ljudi, ostali so vanj vključeni zgolj zaradi preživetja. Tehnološki napredek je dosegel visok razvoj, človeštvo se ga v polnosti poslužuje z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi.

Skavtstvo, kot ga je zasnoval Baden Powell, ima vključeno naravo kot prijateljico, ki mlademu človeku pomaga rasti, spoznavati sebe in druge. Daje mu okrilje, kjer se lahko oddalji od »ponorele družbe« in tu v polnosti odkriva najprej Boga in potem smisel svojega življenja. Mladi lahko po naravi premagujejo naveličanost, brezvoljnost, apatijo, osamljenost, ki se jih v sodobni civilizaciji ni težko navzeti.

Ob prijateljevanju z naravo tako skavti nosimo do nje polno odgovornost. Svetovnih kriz ekosistema res ne moremo reševati, lahko pa storimo tisto kar je res v naši moči. Naslonimo se na skavtske zakone, ki govorijo o naravi, ter B.P.-jeve smernice kako z njo ravnati. Naj nas vodi lepa B.P.-jeva misel,da je naloga skavta pustiti svet v katerem živimo lepši kot smo ga dobili.Tudi Bog nas preko te misli kliče iz naše vsakdanjosti,da stopimo korak naprej in drugim s svojim ravnanjem dajemo zgled.

Za Dan zemlje 2006 se je prijavilo kar 25 lokalnih projektov, kar pomeni 1041 skavtov in skavtinj, ki so vključeni v te lokalne projekte. Letošnje dogajanje ob Dnevu Zemlje bo zelo pestro. V tropu za okoljsko vzgojo so pripravili pregled najbolj zanimivih aktivnosti:

- Ples ob Dnevu Zemlje z okoljskimi delavnicami in nagradno igro v kateri zmagajo tisti, ki največ prispevajo k zmanjšanju emisij CO2.
- Razstave o okoljski problematiki v mestnem središču, z transparenti, stojnicami, zloženkami, predstavitev raziskave črnih odlagališč, izzum konjebusa in podobnih eksotičnih vozil.
- Delavnice za zabavno skrb za okolje: spoznavanje naravnih spomenikov, čiščenje obrežja reke, zbiranje starega papirja, označevanje kolesarske poti, fotografska delavnica.
- Okoljska tržnica z delavnicami o vsem kar nas ogroža.
- Čistilna akcije & snemanja filma o globalnem segrevanju. Predavanje na temo Dan Zemlje
- delavnice o ločenem zbiranju odpadkov.
- okrogla miza o tem kako vrste odpadkov vplivajo na globalno segrevanje.
- urejanje okolice & delavnice o ločevanju odpadkov.
- Delavnice o samoregulaciji v okolju, topli gredi, delovanju ekosistema, varčevanju z energijo & kviz o klimatskih spremembah.
- Celoletno zbiranje odpadnega papirja, stegovska akcija zbiranja starega papirja.
- Izdelava eko-sakavta iz odpadnih rolic od papirnatih brisač in starega papirja.
- Očistiti potok – kanalizacijo in osvestiti sosede, da ga ne bodo več onesnaževali.
- Očistiti potok, postaviti opozorilne table, razstavo v knjižnici in spletno predstavitev akcije.
- Čistilna akcija – čiščenje poti do skavtske kapelice.
- Seznanjanje skavtov s problematiko globalnega segrevanja na srečanjih in izdelava plakatov za osveščanje občanov, ki ji sledi čistilna akcija.


Svoje projekte so prijavili naslednji stegi in skavtske skupine:
Turjak 1

Bovec 1- Pri skavtih Želijo obuditi čut pomembnosti skrbi za čisto okolje, neskavtom pa pokazati to našo okoljsko zavednost. Organizirali bodo čistilno akcijo v okolici potoka Gereš.

Cerkno 1- Prek akcije zbiranje starega papirja bodo poskusili ozavestiti naravovarstveno skrb in predstaviti potencial reciklaže. S sodelovanjem vseh vej (VV, IV, PP) bo ta akcija tudi priložnost za druženje celotne skavtske skupine. Cilj: zbrati 7 ton papirja. Izkupiček od prodaje papirja bomo namenili socialno ogroženi družini (1/3), ostali 2/3 denarja pa bomo porabili za poletne tabore in nakup nove skavtske opreme.

Domžale 1- Razvijali bodo občutek za okoljevarstvo, očistili del domačega kraja in ugotavljali, kje lahko privarčujemo energijo vsak dan.

Grosuplje 1- Poskusili bodo okrepiti zavest, kako ohraniti čisto naravo ter sodelovanje z odraslimi skavti in župnijo. Preko igre se bodo naučili razvrščati odpadke.

Homec 1- Njihov namen je opomniti skavte in skavtinje, da smo mi odgovorni za to, kakšen je naš planet, kakšno je okolje, v katerem živimo. Cilji projekta: spomniti na to, da imamo praznik Dan zemlje in da je prav, da se zavedamo njene dragocenosti. V sodelovanju s krajevnos kupnostjo bodo organizirali čistilno akcijo.

Jesenice 1- Očistili bodo poti do skavtske kapelice.

Koroška 1- Želijo navdušiti otroke za skrb za naravo ter izvesti čistilno akcijo in se pogovoriti o problemih onesnazevanja okolja

Koroška 2- Klanovci bodo na skavtskem plesu predstavili področja, ki vplivajo na globalno segrevanje in kako lahko to preprečimo(potrošništvo, varčevanje z nafto in elektiko, vrnimo odpadke tovarnam). Izdelali bodo nagradno tabelo, ki bo spodbudila vsakega k zmanjševanje segrevanja (izpust CO2 med vožnjo avtomobila, hoje, vožnjo kolesa, uporabe javnega prometa; vrečke ob nakupu za enkratno uporabo, večkratno, trajno ...).

Kranj 1- Skavti vseh vej bodo spoznali ločeno zbiranje odpadkov ter ga začeli izvajati tudi doma. Obiskali bodo center za ločeno zbiranje odpadkov v Zarici, očistili cesto od Kranja do Naklega, zbrane smeti razsortirali, v skavtski sobi pa vodili dosledno ločevanje odpadkov.

Loška dolina 1- Izvajali bodo projekt Obrh. Želijo ozavestiti javnost o obvodnih in vodnih znamenitostih, ki so pomembne z vidika naravovarstva, kulture in turizma. Postavili bodo 3 informativne table, na katerih bo 10 fotografij, ki prikazujejo potok Obrh kot celoto (slike predstavnikov živali, rastlin, kulturne dediščine, naravnih lepot…). Kratki napisi bodo dvojezični, vse skupaj pa bo stalo na ličnem lesenem kozolcu. Postavili bodo internetno stran, ki bo vsebovala več informacij o projektu, povezave do podobnih strani in kontaktne številke (predstavnikov društev). Organizirali bodo razstavo, ki bo vsebovala umetniška dela in fotografije lokalnih umetnikov.

Novo mesto 1- Vsi skupaj bodo poskusili poiskati rešitve, kako bi lahko (posebej v naši okolici) zmanjšali onesnaževanje in to izvesti. Tako bodo opozarjali kupce na problem potrošništva, izboljšali način ogrevanja skavtske sobe, šteli ljudi v osebnih avtomobilih, pešce … v najbolj prometnem križišču, na hodniku pred skavtsko sobo bodo naredili zbirališče odpadkov (eko kotiček), in počistili del okolice.

Radgona 1- Skupaj bomo očistili domači kraj in sicer okolico cerkve, župnišča in grajski hrib. Izvedli bodo zbiranje starega časopisa v mesecu aprilu. Čistilna akcija bo 24.4.2006

Ribnica 1- Izvedli bodo timsko prostovoljno akcijo stega.

Sežana 1- Skavte in morda druge udeležence želijo z raznimi aktivnosti seznaniti kako lahko prispevajo k bolj zdravemu okolju. Prek delavnic bomo udeležence seznanili kako potekajo procesi v okolju (samoregulacija, topla greda, ekosistem, varčevanje..). Znanje bomo preverili s kvizom v okviru krajšega pohoda.

Škofljica 1- Pripravili bodo namizno igro na temo DAN ZEMLJE, jo predstavili in razdelili širši okolici (osnovna šola, župnijski list, knjižnjica, zdravstveni dom …). Skavti bodo sodelovali na čistilni akciji in se pogovorili o tem, kako posamezna vrsta odpadkov vpliva na globalno segrevanje, na stegovem izhodu s starši pa bodo pripravili enourni program na temo onesnaževanja okolja.

Slovenske Konjice 1- Želimo spodbuditi vse člane stega k varovanju narave, podučiti otroke o ločevanju odpadkov, udeležence soočiti s posledicami nepravilnega obnašanja do narave.

Trebnje 1- Čistilna akcija v Trebnjah.

Zagorje 1- Izvedli bodo čistilno akcijo , s stojnico, letaki in programom bodo ozaveščali Zagorjane o klimatskih razmerah. Po vejah bodo zbrali čimveč idej za preprečevanje klimatskih sprememb (to bodo potem objavili na spletni strani in v lokalnih časopisih).

Brezovica 1- Želijo pokazati skavtom, da je ekologija lahko tudi zabavna in zanimiva: označili bodo kolesarsko pot Bevke – Podpeč, spoznavali naravni spomenik v Bevkah, očistili obrežje Ljubljanice v Bevkah večjih smeti in zbrali star papir.

Mozirje 1- Praznovanju Dneva Zemlje se na lokalni ravni pridružujemo tudi mozirski skavti. Z akcijo, ki smo jo poimenovali »Zakaj v trg z avtomobilom? Ohranimo mozirsko lipo čisto!« želimo v okolju, kjer živimo, dvigniti ozaveščenost o okoljskih vprašanjih, ki se tičejo globalnega in lokalnega onesnaževanja. V okviru akcije, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo, bo za ves motorni promet v soboto, 22.4.2006, med 9. in 12. uro dopoldne, zaprt trg v Mozirju. S tem bi radi spomnili ljudi, da je mogoče namesto z avtomobilom stopiti v trg tudi peš, s kolesom ali še kako drugače (v tem času bo mogoče npr. uporabiti zastonj »konjski taksi«, ki bo vozil skozi trg).

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.