Zažiga

12 Zažgi

Prenesi v

Prvi poljub – od radovednosti do odgovornosti

Luka in Marija Selak 14.04.2011
Bil je prvi poljub, a dovolj močan, da se je potem vse spremenilo. Bil je odločitev in obljuba. Danes pripadava drug drugemu. To je najina pravica in odgovornost.
Marija in Luka Selak Marija in Luka Selak (Avtor: Marija in Luka)

Skavtska in zakonska obljuba

Iskreno sva se odločila za zakonsko ljubezen in jo potrdila s poročno obljubo. Tako kot pred več kot desetimi leti skavtsko obljubo. Z obema obljubama danes sprejemava odgovornosti, ki jo prinašata. Opogumljava se, da ohraniva spoštovanje do svojih odločitev in da svoje naloge izpolnjujeva. Pogosto se sprašujeva, kakšne so najine sposobnosti in možnosti, s katerimi lahko obogativa drug drugega, sebe in skavte. Hkrati želiva, da bi znala razviti občutek za dolžnosti in ne le pravico in udobje, ki ga kot skavta in mlada zakonca imava možnost nemalokrat izkoristiti. Kot projektna sovoditelja to vlogo poskušava ohranjati. Opažava, da se z leti spreminjajo pričakovanja drugih do naju, pa tudi sama postajava vedno bolj občutljiva za mnenja in pričakovanja sovoditeljev, staršev skavtov in družbe v zvezi s skavtsko vzgojo in odgovornostjo voditeljev.

Odgovornost skavtskega voditelja

Skavtska metoda je privlačna za mladega voditelja. Omogoča nešteto možnosti dobre izrabe prostega časa v smislu osebnostnega napredovanja z ustvarjanjem in preseganjem izzivov. Od prve radovednosti in pripravljenosti, kaj lahko kot skavtska voditelja doprineseva k skupnosti, pa do odgovornosti do otrok, sovoditeljev, nenazadnje do sebe, ni potrebno dolgo obdobje. V načinu mišljenja in delovanja pa je to velik preskok.

Čeprav je kot logična posledica sprejemanja voditeljske vloge tak preskok del osebnostne rasti in se z njo morda celo večkrat srečamo, pa se marsikdo z vso odgovornostjo, ki se jo še kako dobro zaveda, počuti preobremenjenega, da bi nadaljeval z aktivno skavtsko potjo. Potrebuje namreč iskreno odločitev kako naprej in možnost, da z obljubo, ki jo je sklenil, še vedno pripada skupnosti, ne glede na pomembnost vloge, ki jo ima. Zato je pomembno, da skupnost podpira trud posameznika. Skupnost, ki spodbuja kvalitete posameznika in ne igra po pravilh vse ali nič, je zrela.

Odgovornost skavta do družbe

Sposobnost gradnje lepih, spoštljivih in odgovornih medosebnih odnosov so odlika mladih, ki so vključeni v mnogo skupin in povsod sprejemajo velike odgovornosti, ker so jih spoznali tudi pri skavtih in prenesli v vse življenjske situacije. Njihov uspeh ravno zato postane opazen in občudovanja vreden. Vredno se je truditi za to.

Prav vsi skavti pa moramo pokazati določeno zrelost in se zavedati, da je dober glas skavtov odvisen od nas samih, ki predstavljamo organizacijo tako s svojimi dejavnostmi v lokalnih enotah kot tudi drugimi interesi, ki jih izkazujemo v vsakdanjem življenju.

Zavedamo se svojih kvalitet in pomena dobrih medosebnih odnosov in odnosov z drugimi organizacijam, simpatizerji. Naši medosebni odnosi, naj bodo znotraj gruče, voda, klana ali SKVO-ja so ključni, saj se odražajo tudi v odnosu znotraj drugih interesnih skupin, v katere smo vključeni.

Odgovornost na področju ljubezni

Skavtska obljuba in zakonska obljuba imata veliko skupnega. Kako sprejeti odgovornost v zakonu nas naučijo tudi skavti. Najprej jo mora sprejeti vsak posameznik.
Skavt naj bi se učil vzpovljati trdne in vzajemne odnose, ki vodijo v prijateljstva in jih, kot pravi Baden Powell, ne smemo pustiti zarjaveti. Uravnoteženi odnosi dajanja in sprejemanja se učita fant in dekle, ki sta nato kot odrasel mož in žena sposobna globljih intimnih odnosov, ne da bi posameznik pri tem izgubil lastno identiteto. Mlade skavte moramo zato voditi tako, da imajo možnost okusiti spoštljiv odnos kot najboljši odnos varnosti in dostojanstva.

Morda voditelji prav spodbujamo k odprtosti do bližnjih z aktivnim odgovarjanjem na jasno izražene potrebe drugega, šibkejši pa smo na področju zaznavanja potreb, saj so vodila k temu vse prej kot univerzalna. Bolj kot ne smo med drugim slabovidni za duhovno žejo. Mati Terzijo je v njenem svetniškem življenju vodila ljubezen, ki je, posebej za kristjane, univerzalna.

Odgovornost kristjana

Mati Terezija je v svojem svetniškem življenju zaznala žejo Jezusa po ljudeh, ki bi v življenju našli smisel v darovanju bolečin in svoje zapuščenosti Bogu. Ljudi je navduševala s svojim življenjem, po njeni smrti objavljeni spisi pa kažejo, da je kot kristjanka živela sveto, ker je zaznala in odgovorila na klic Boga in potrebo ljudi, tako bolnih kot zapuščenih.

Tudi mlado dekle, blažena Chiara Luce, je sprejela pravice in dolžnosti kristjana. Iskala je vedno nove dogodivščine, da bi sledila svojemu cilju in bila odločena, da premaga vse ovire, da pride v nebesa. Pristni skavtski duh stremi naprej in navzgor! Nama pri tem pomaga poročno geslo "Ljubi prvi!" Po vsakem takem "ljubu" se lahko mariskaj spremeni =)

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.