Zažiga

4 Zažgi

Prenesi v

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO)

Sabina Rupnik Suhadolnik 04.11.2010
ETZO, ki bo od 20. do 28. novembra, je projekt Evropske unije, namenjen preprečevanju nastajanja odpadkov. V Sloveniji ga koordinira Ministrstvo za okolje in prostor, ki k sodelovanju vabi organizacije, društva, podjetja, ustanove ... Če imate v stegu dobro idejo, se lahko priključite.
Prepoln smetnjak Prepoln smetnjak (Avtor: Eric Ortner, SXC)

Če nameravate izvajati dejavnost, jo lahko prijavite na MOP, s tem pa se uvrstite v koledar dejavnosti v okviru ETZO. S tem imate možnost dobiti tudi nagrado!

Predlagana dejavnosti ETZO bodo lahko potrjene, če bodo osredotočene na eno ali več od naštetih vsebin:

1.Preveč odpadkov: dejavnosti, katerih namen je ozaveščanje o nujnosti zmanjševanja količine odpadkov, ki jih proizvajamo ter dajanje poudarka preprečevanju njihovega nastajanja (dejavnosti, ki se tičejo ločenega zbiranja odpadkov ne pridejo v poštev).


2.Boljša proizvodnja: dejavnosti, ki ozaveščajo o ukrepih (sprejetih v podjetjih in industriji) o zmanjšanju količine odpadkov, nastalih z gospodarsko dejavnostjo (in to ne samo z manj odpadki iz pisarn, temveč, tudi z vključitvijo preprečevanja nastajanja odpadkov kot merila med oblikovanjem proizvoda in na vseh stopnjah proizvodnega procesa),


3.Boljša potrošnja: dejavnosti, katerih namen je naučiti potrošnika, da ob vsakem nakupu skrbno razmisli o svoji izbiri in pomisli tudi na okolje (odločitev za proizvode za večkratno uporabo, za proizvode s skromnejšo embalažo ali brez nje, za najem namesto za nakup potrebnih pripomočkov, idr.),


4.Daljša življenjska doba izdelkov: dejavnosti, katerih namen je opozoriti javnost, da imajo proizvodi lahko drugo življenje; dejavnosti, ki spodbujajo odlog nakupa novega proizvoda s popravilom ali ponovno uporabo starega; darovanje proizvodov, ki se ne uporabljajo več.


5.Manj odvrženih odpadkov: dejavnosti, ki pokažejo različne rešitve, kako preprečiti odlaganje tako velike količine odpadkov v koš. (npr. pozornost pri upoštevanju datumov uporabe proizvodov, izdelava komposta, namestitev nalepk »Ne sprejemamo reklamnega materiala«, idr.).


Prijavnico in vse druge informacije dobite na http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/evropski_teden_zmanjsevanja_odpadkov_2010/.

Fotogalerija
2 sliki
Prepoln smetnjak
Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.