Zažiga

0 Zažgi

Prenesi v

SVET ZDRUŽENJA IN NOVO VODSTVO

Korana Kovačević 09.09.2020
V nedeljo, 6. septembra 2020, je potekal Svet Združenja. Izvolili smo vodstvo organizacije za naslednja tri leta: Izvršni odbor, Nadzorni odbor, in Častno razsodišče.

V nedeljo, 6. septembra 2020, je v Studencu pri Krtini potekal 58. Svet združenja (SZ). Vsebina, o kateri smo razpravljali, kot so Shema usposabljanj v ZSKSS in uskladitev pravilnikov glede na spremembe statuta ter rebalans proračuna, so gradivo, ki je bilo predvideno za glasovanje na marčevskem SZ 2020, vendar ga zaradi pandemije koronavirusa fizično nismo mogli izvesti. Zato je dejansko bil SZ izveden v dveh delih.

Obvezne dokumente, ki so potrebni za potrditev delovanja organizacije, kot so poročila in zaključni račun, smo sprejeli na dopisnem SZ, ki je potekal konec marca 2020.  Drugi del marčevskega SZ je potekal v nedeljo 6. septembra. Na tem SZ smo sprejeli novo Shemo usposabljanj v ZSKSS ter tri posodobljena pravilnika, ki smo jih uskladili s spremembami statuta sprejetimi na SZ v Mozirju, novembra 2019. To so Pravilnik o organiziranosti in delovanju stegov, Pravilnik o izvršnem odboru in Pravilnik o denarnem in finančnem poslovanju ZSKSS. Sprejeli smo tudi nujno spremembo statuta, kjer po novem člani izvršnega in Nadzornega odbora ter Častnega razsodišča ne bodo več imeli glasovalne pravice. Ta sprememba odgovarja demokratičnim načelom delovanja naše organizacije in daje stegom večjo odgovornost za soustvarjanje združenja.

Sprejeli smo tudi predlagane spremembe proračuna za leto 2020 (rebalans), dopolnitev poročila IO-ja (kaj je bilo narejenega v obdobju podaljšanega mandata od marca do konca avgusta 2020) ter slišali povzetek poročila o ugotovitvah revizije poslovanja za leto 2018.


Svet Združenja smo zaključili slavnostno, s podelitvijo imenovanj in podpisom ustanovne listine stega Mengeš 1. Imenovanje Skavtski voditelj je prejel Nejc Kurbus iz stega Maribor 2 za projekt izpeljave preureditve regij v ognjišča. Tjaša Dernikovič iz stega Cerknica 1 je prejela imenovanje Trener.

Mengeš 1, podpisana ustanovna listina Mengeš 1, podpisana ustanovna listina (Avtor: Arhiv ZSKSS)

 

Nejc Kurbus, imenovanje Skavtski voditelj Nejc Kurbus, imenovanje Skavtski voditelj (Avtor: Arhiv ZSKSS)

 

Tjaša Dernikovič, imenovanje Trener Tjaša Dernikovič, imenovanje Trener (Avtor: Arhiv ZSKSS)

Zasedanje smo zaključili z razglasitvijo rezultatov volitev in ceremonijo rutk, kjer so si odhajajoči člani IO, NO in ČR ponovno nadeli rutke svojega stega, novo vodstvo pa je prejelo rutke Združenja. Naslednje zasedanja Sveta združenja je predvideno 15. novembra 2020. Dan pred tem, 14. novembra 2020, bo potekalo srečanje za stegovodje in menjava državnega vodstva vej.

Volitve ZSKSS Volitve ZSKSS (Avtor: Arhiv ZSKSS)
Volitve Volitve (Avtor: Arhiv ZSKSS)

Izvoljeni člani Izvršnega odbora so:
Načelnica: Tjaša Sušin
Načelnik: Nejc Kurbus
Generalni duhovni asistent: Janez Kobal
Poverjenica za vzgojo: Mirjam Tolar
Poverjenika za voditelje: Nastja Bojc in Luka Mehle
Poverjenika za zagovorništvo: Hana Lobnik in Florijan Kocbek

Novo vodstvo ZSKSS z leve proti desni: Nejc Kurbus, Klemen Šauperl, Janez Kobal, Luka Tul, Eva Trivunović, Tjaša Sušin, Florijan Kocbek, Mirjam Tolar, Hana Lobnik, Nastja Bojc, Luka Mehle.

Novo vodstvo Novo vodstvo (Avtor: Arhiv ZSKSS)
Tjaša Sušin in Nejc Kurbus, načelnik in načelnica Tjaša Sušin in Nejc Kurbus, načelnik in načelnica (Avtor: Arhiv ZSKSS)
Janez Kobal, generalni duhovni asistent Janez Kobal, generalni duhovni asistent (Avtor: Arhiv ZSKSS)

Izvoljeni član Nadzornega odbora je Klemen Šauperl in izvoljena člana Častnega razsodišča sta Eva Trivunović in Luka Tul.

Člani Nadzornega odbora in Častnega razsodišča Člani Nadzornega odbora in Častnega razsodišča (Avtor: Arhiv ZSKSS)

Želimo jim veliko skavtskega duha, motivacije, potrpljenja in dobrih odločitev!


Korana Kovačević
Programska vodja pisarne

Fotogalerija
10 slik
Svet Združenja - Novo vodstvo
Tjaša Sušin in Nejc Kurbus, načelnik in načelnica
Janez Kobal, generalni duhovni asistent
Volitve
+7

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.