Zažiga

0 Zažgi

Prenesi v

PODALJŠAN ROK ZA KANDIDTURE V IZVRŠNI ODBOR, ČASTNO RAZSODIŠČE in NADZORNI ODBOR

Boži Čulibrk Rajkovič 14.02.2020
Marca 2020 poteče triletni mandat Izvršnemu odboru, Nadzornemu odboru in Častnemu razsodišču ZSKSS. Nove organe ZSKSS za naslednje mandatno obdobje 2020–2023 bomo izvolili marca 2020 na Svetu Združenja. Rok za oddajo kandidatur je do četrtka, 27. februarja 2020.
Volilna komisija (Avtor: Arhiv ZSKSS)

Volilna komisija je v četrtek, 13. 2. 2020, pregledala vloge kandidatov za volitve v Izvršni odbor (IO), Nadzorni odbor (NO) in Častno razsodišče (ČR).

Ker na razpis volitev v organe ZSKSS ni prišla nobena kandidatura za poverjenika za vzgojo, za predsednika in dva člana nadzornega odbora ter za enega člana častnega razsodišča, volilna komisija v soglasju z IO-jem podaljšuje kandidacijski postopek do četrtka, 27. februarja 2020.

Volilna komisija bo v petek, 28. 2. 2020, dopolnila volilno listo z novimi kandidati in jo poslala delegatom SZ skupaj s predstavitvijo kandidatov in njihovimi programi.

Predloge evidentiranih kandidatov je treba dostaviti na sedež ZSKSS, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana, najpozneje do četrtka, 27. februarja 2020 do 23:59 v zaprti kuverti s pripisom »VOLITVE.

Spodbujamo voditelje k skupnemu soustvarjanju in vodenju Združenja. Verjamemo, da je med vami še veliko pripravljenosti in da ste s svojim znanjem pravi kandidati, ki se boste prijavili na prosta mesta.

Bi-Pi

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.