Zažiga

6 Zažgi

Prenesi v

Pomoč ob poplavah november 2012

Luka Novak, poverjenik za gospodarstvo 25.11.2012
Mineva 14 dni od začetka katastrofalnih poplav, ki so prizadele Goriško, Koroško in Štajersko. Prav tako mineva 14 dni od začetka skavtske pomoči na terenu. Pred vami je kratko poročilo o skavtskem delovanju na prizadetem območju in nudenju pomoči ljudem.

(Avtor: Neznan)

V 5 dneh, med 6. novembrom in 10. novembrom, je na terenu delovalo 219 skavtinj in skavtov. Ekipe so prišle iz stegov Breznica 1, Domžale 1, Komenda 1, Koroška 1, Koroška 2, Maribor 1, Maribor 2, Mozirje 1, Postojna 1, Ptuj 1, Rakova Steza 1, Ribnica 1, Slovenske Gorice 1, Slovenske Konjice 1, Velenje 1 in Škofja Loka 1.

Ekipe so delovale na območju občin Dravograd, Duplek, Maribor (kraj: Malečnik), Markovci, Mozirje, Ptuj in Slovenj Gradec. Skupaj so opravili 1338 prostovoljnih delovnih ur. Delo je zajemalo predvsem čiščenje blatnih prostorov, odstranjevanje in ločevanje odpadkov, polnjenje protipoplavnih vreč, nudenje pomoči gasilcem in prenos vrednejših predmetov na varno. Podatki so povzeti po poročilih, ki so jih posredovali vodje ekip na terenu.

Na resnost položaja, v katerem so se znašle posamezne občine, priča tudi dejstvo, da nas je urad republike Slovenije za zaščito in reševanje prvič v zgodovini uradno vpoklical. Do vpoklica skavtskih enot je prišlo v dveh primerih in sicer s strani občine Dravograd za četrtek 7. novembra (potrebovali so 40 skavtinj in skavtov) in soboto 10. novembra (potrebovali so 20 skavtinj in skavtov).  Vsi ostali člani ZSKSS so se prostovoljno vključili v odpravljanje posledic. Koordiniranje prostovoljcev je prevzel in vodil poverjenik za gospodarstvo.

(Avtor: Neznan)

Dosedanja analiza je pokazala, da je bila zaradi velikega območja in števila prizadetih ljudi, naša pomoč na terenu razpršena. A to ne zmanjšuje dejstva, da smo opravili 1338 delovnih ur, ki bi jih moral opraviti nekdo drug. Prostovoljce smo razporejali na podlagi navodil URSZR in poročil vodji ekip na terenu. Prevoz na teren je bil lasten zaradi velikega števila enot, ki so povečini štele do 5 članov in so prihajale iz različnih krajev. Priložnosti za izboljšavo sistema oz. delovanje skavtskih enot v primeru naravnih nesreč je veliko, tako da bo do konca leta organizirana delavnica oz. posvet na to temo.

Bilo je tudi nekaj kritik, ki jih bomo upoštevali pri analizi. Pojavile so se tudi najrazličnejše govorice, ki so osnovane na nepoznavanju in napačnih podatkih. Dejstvo je, da 219 skavtinj in skavtov predstavlja tretjino polnoletnih članov ZSKSS. Po deležu nas to postavlja ob bok ostalih reševalnih služb in društev, ki so sodelovala pri odpravljanju posledic. Na tem mestu je potrebno izpostaviti, da skavti in taborniki nismo opremljeni in usposobljeni za delo na terenu v prvih urah nesreče. Naša pomoč, glede na opremljenost in usposobljenost, pride na vrsto, ko je situacija na terenu varna in omogoča čim bolj učinkovito delo.

Ponovno smo dokazali, da se lahko vedno in povsod računa na skavtinje in skavte. V preteklosti smo vedno pomagali pri vseh večjih naravnih nesrečah. Te poplave niso bile nobena izjema. Verjamem, da bo temu tako tudi v prihodnje. Moja edina želja je, da nam tega ne bi bilo potrebno dokazovati prepogosto. Zahvala in pohvala gre vsem prostovoljcem na terenu, ki ste z nesebično požrtvovalnostjo, dobro voljo in zagnanostjo pomagali neštetim ljudem. Lahko ste upravičeno ponosni za opravljeno delo. Vsem ostalim pa lahko ti prostovoljci služijo za zgled in spodbudo.

Fotogalerija
5 slik
+2

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.