Zažiga

0 Zažgi

Prenesi v

Udejstvovanje na 58. zasedanju Komisije za status žensk v New Yorku

Petra Stipanič, Prizadevna lisica, Ankaran 1 17.02.2014
Kot vodilno prostovoljno gibanje za dekleta in mlade ženske na svetu Svetovno združenje skavtinj in skavtov (WAGGGS) meni, da so dekleta ključnega pomena za uresničitev obljube razvojnih ciljev tisočletja (RCT) in morajo biti v središču svetovne razvojne agende po letu 2015, ko bomo izbirali nove cilje ali izboljševali stare. Skavti in skavtinje ter vsa civilna družba se aktivno vključujemo pri pogovorih, kakšni morajo biti ti razvojni cilji v prihodnosti.

Zavedam se pomembnega prispevka razvojnih ciljev tisočletja (v nadaljevanju RCT) pri zmanjševanju svetovne revščine ter njihov vpliv na življenje deklet in mladih žensk po vsem svetu (več o RCT najdeš tukaj). Zavedam se tudi, da je vključitev 3. razvojnega cilja tisočletja, ki se osredotoča predvsem na področje enakosti med spoloma in opolnomočenje, še posebej pomembno pri priznavanju enakosti med spoloma kot kritičnem vidiku razvoja. Vendar pa je bistveno, da prepoznamo pomembne vrzeli in pomanjkljivosti pri izpolnjevanju razvojnih ciljev tisočletja, še posebej, ko se približujemo letu 2015.
Na splošno cilji niso bili učinkoviti v smislu zagotavljanja celovite platforme za reševanje problemov deklic in pravic žensk v njihovi kompleksnosti, potreba po enakosti med spoloma pa ni bila uspešno vključena v doseganje vseh razvojnih ciljev tisočletja.

Razvojni cilji tisočletja Razvojni cilji tisočletja (Avtor: )

Ravno zaradi tega se skavti in skavtinje po vsem svetu udeležujemo različnih dogodkov, kjer lahko lobiramo za pravice deklic in žensk oz. predvsem za naslednje točke:

  • odnos, spremembe vedenja in prikazovanje poštene slike deklet in mladih žensk;
  • kakovostno izobraževanje;
  • ustvarjanje varnega prostore za dekleta;
  • odpravo nasilja, zgodnjih porok in škodljivih tradicionalnih praks;
  • pravice deklet in mladih žensk do udeležbe/sodelovanja in vodenja;
  • celovito zdravstveno oskrbo;
  • dostojno zaposlovanje;
  • okolje in podnebne spremembe.

Kot mladinska delegatka in predstavnica Svetovnega združenja skavtinj in skavtov (v nadaljevanju WAGGGS) ter Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (v nadaljevanju ZSKSS) sem se oktobra 2013 udeležila zasedanja generalne skupščine RCT v New Yorku, letos (2014) pa sem bila zaradi svoje strasti in znanja o RCT izbrana kot mladinska delegatka na zasedanje Komisije Združenih narodov o položaju žensk (v nadaljevanju CSW – Commission on Status on Women), ki bo potekalo marca 2014.

V okviru Združenih narodov kot ena od funkcionalnih komisij ekonomskega in socialnega sveta Organizacije združenih narodv (ECOSOC) od leta 1946 deluje Komisija za položaj žensk, ki na vsakoletnih zasedanjih oceni napredek na področju enakopravnosti spolov ter ekonomskemu in socialnemu svetu predloži poročilo ter smernice za nadaljnje ukrepanje na tem področju.

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo področje žensk v razvoju opredeljeno tudi v ekonomskem smislu, ne samo v smislu enakopravnosti med spoloma, k čemur je pripomogla tako Komisija za položaj žensk pri Organizaciji združenih narodov kakor tudi razraščajoče žensko gibanje po svetu. V začetku tega desetletja se je začela priprava Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW), ki je začela veljati leta 1981 in pomeni pomemben mejnik na področju mednarodnopravnih dokumentov, ki zadevajo pravice žensk.

Vsako leto si komisija zastavi cilje, ki jih bo vključila v zasedanje, in prioritete, o katerih bodo razpravljali. Letošnje prioritete na CSW bodo:

  • izzivi in dosežki pri implementaciji RCT za ženske in dekleta;
  • dostop in sodelovanje žensk in deklic pri izobraževanju, usposabljanju, znanosti in tehnologiji, vključno s spodbujanjem enakega dostopa žensk do polne zaposlitve in dostojnega dela;

WAGGGS se je zavezal k zagotavljanju platforme za vse člane, preko katere lahko neposredno sodelujejo v debatah CSW, čeprav ne gredo osebno na OZN v New York. WAGGGS delegati, kot sem letos jaz, pa poskušamo vplivati v živo na sprejemanje odločitev na svetovni ravni in zagotavljamo, da se vlade in države članice OZN osredotočajo na področje enakosti med spoloma in opolnomočenje, tako mladih kot deklet in žensk po celem svetu.

CSW je tudi priložnost za promocijo Slovenije in projektov naših neprofitnih organizacij, ki sodelujejo v procesu. Je tudi prostor, kjer lahko predebatiramo dobre prakse in kaj lahko naredimo/povzamemo za naš slovenski prostor.

Na CSW bomo mladinski delegati sledili glavni konferenci in pogajanjem za sprejetje novih odločb in zakonov, skušali spremeniti, kar ne vključuje pravic žensk in mladih, predstavljali bomo naše poglede na RCT in kaj je potrebno, da se jih uresniči.  Bomo tudi glas 10 milijonov članov, ki ne morejo biti tam, in glas drugih neprofitnih organizacij. Predvsem pa bomo poskušali svet spremeniti na bolje in promovirali delo skavtinj in skavtov po svetu.

Če se želi kdo pogovoriti o tej temi z mano in prispevati k našemu delu, bom z veseljem prisluhnila komentarjem in nasvetom. Kontaktiraš me lahko preko e-maila petra.stipanic@skavt.net. 

Fotogalerija
2 sliki
Razvojni cilji tisočletja
Petra Stipanič, Ankaran 1

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.