Zažiga

2 Zažgi

Prenesi v

Skavti in PIP

Sandi Koren 18.07.2013
Skavt je človek, ki gleda v prihodnost. Opazuje svet in razmišlja, kaj bi spremenil, da bo ta svet tudi zaradi njega nekoč boljši in kako bo on sam boljši kot človek. Ustanovitelj skavtstva, Lord Baden Powell je rekel: »Glej daleč, in ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje!« Zato je PIP, krovni dokument slovenskega pastoralnega načrta »Pridite in Poglejte«, nekaj, kjer se skavti zlahka najdemo, ker gleda v prihodnost.
Sandi Koren (Avtor: )

Beseda, ki je v PIP-u skavtu zelo domača, je izziv. Za skavta je življenje izziv, izziv mu je lotiti se spreminjanja tega sveta, a najprej spreminjanja samega sebe. Skavti imamo radi izzive, ko smo postavljeni pred oviro in jo moramo premagati. A ne zaradi ovire same, zaradi kakšne tekme ali dokazovanja, ampak ker se tako skavti učimo, napredujemo in rastemo.

Prvi izziv v PIP-u, »k izvirom«, smo skavti poimenovali »korenine«. V vzgojnem namenu Združenja Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov v letih 2005 – 2008 je zapisano, da »bomo naše skavte vzgajali s pomočjo skavtskih, slovenskih in katoliških korenin«. Skavti vemo, da teh korenin ali izvirov ne ustvarjamo, ampak jih “izkopavamo”, ali drugače povedano, jih iščemo, raziskujemo, ob njih razmišljamo, posodabljamo in iz njih poskušamo na novo zaživeti, torej se ob njih napajamo. Skavti smo si zadali, da se izvirov bolj zavemo in jih ohranimo žive v naši zavesti. Vzgojni namen za neko obdobje se pa z tem obdobjem ne zaključi, ampak nam ostane pred očmi še naprej. Preko PIP-a je Cerkev na Slovenskem ponudila skavtom zanimiv izziv, ki ga kot katoličani sprejemamo za svojega, kot skavti pa ga bomo poskušali z našo metodo dela čim bolj uresničiti. In to je doživeti temeljno izkušnjo srečanja z Jezusom Kristusom. Mlad človek, ki je iskalec in išče svoj temelj, potrebuje takšen »opomin« - tvoj izvir je živa vera, živ odnos z Bogom. Izkusiti Njega, v srečanju z naravo, v skupnosti prijateljev, v služenju bližnjemu, v premagovanju samega sebe, izkusiti, kako brez Boga ne moremo, je izziv, ki ga skavti z veseljem sprejemamo.

Naslednji izziv, ki ga PIP ponudi, poklicanost in poslanstvo, je pravzaprav v samem namenu skavtskega gibanja, kot si ga je zamislil Baden Powell. V ZSKSS imamo ta namen ubeseden: »Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.« Ponujen izziv iz PIP-a, odkrivati poklicanost in poslanstvo vsakega, predvsem mladostnika, ki išče, je za nas skavte predvsem v tem, da pri iskanju in oblikovanju življenske poti posameznika upoštevamo Boga. Res je, sami se moramo potruditi v oblikovanju svoje življenske poti, a ob tem je potrebno vključiti Boga. On namreč kliče, pošilja, daje Svetega Duha in nas spremlja. »Kaj je zame božja volja?« je vprašanja, ki si ga skavt ne sme pozabiti zadati dnevno.

K razmišljanju dodajmo še tretji izziv, »ustvarjati živa občestva, v katerih posameznik ustvarjalno sodeluje in celostno osebno raste«. Ta izziv skavti uresničujemo z eno izmed metod našega dela, delom v malih skupinah. Skavtska občestva, ki jih poznamo pod imeni krdelo, četa, klan, SKVO, so prostor, kjer se lahko posamezni otrok in mladostnik ne samo dobro počuti v prijateljski družbi, ampak lahko osebno raste ob drugih.

Skavti izzive iz PIP-a sprejemamo kot zelo dobre vsebinske namige, ki nam lahko konkretno pomagajo pri našem načrtovanju dela v skavtskih skupinah. V PIP-u odkrivamo veliko takega, kar nam je že poznano in domače. A predvsem poziv k poglobljeni osebni veri, k vrnitvi k izvirom, izziv izkusiti srečanje z Jezusom, odkrivati poslanstvo in poklic kot nekaj, s čimer nas Bog izziva, da raziskujemo v svojem življenju, je nekaj svežega in ponovni opomin, česa nikoli ne smemo pozabiti.

V letu, ki je za nami, smo lahko v skupnostih voditeljev prebirali PIP. To možnost še vedno imamo. Prav v teh dneh bodo skavtski voditelji prejeli tudi vsebinske vzpodbude, ki izhajajo iz PIP-a, in bodo v pomoč pri načrtovanju ciljev in iz njih izhajajočih konkretnih skavtskih aktivnosti. Ko bomo torej v prihodnjih mesecih pred pričetkom skavtskega in pastoralnega leta 2013/2014 v stegih in skavtskih skupinah voditelji načrtovali novo skavtsko leto, bomo poskušali vključiti tudi povabilo PIP-a, ki nas izziva. Ta izziv bomo skavti sprejeli.

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ali uredništva portala SkavtNET.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.