Zažiga

10 Zažgi

Prenesi v

Svetovni dan mladih - 12. avgust

Pisarna ZSKSS 11.08.2006
12. avgust je za Svetovni dan mladih razglasila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom, da bi tudi mladi dobili poseben dan, v okviru katerega bi lahko opozorili na svoje mesto v sodobni družbi in spregovorili o težavah, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju in zaradi katerih se včasih počutijo odrinjeni na rob družbe.
(Avtor: )
Akciji ZN se ob svetovnem dnevu pridružuje tudi Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), katerega člani smo tudi skavtinje in skavti ZSKSS.

Izjava CNVOS ob Svetovnem dnevu mladih:

Mladi so tudi v Sloveniji, tako kot drugod po svetu, zelo aktivni. Združujejo se v različnih formalnih in neformalnih skupinah v okviru nevladnih organizacij, kjer aktivno preživljajo svoj prosti čas, pridobivajo nove izkušnje in tudi številne spretnosti, ki jih bodo lahko kasneje v življenju koristno uporabili, med drugim tudi na delovnem mestu. Njihovo združevanje pod okriljem nevladnih organizacij je zato zelo velikega pomena za njih same, ker imajo možnost, da se naučijo koristnih veščin za življenje, kakor tudi tudi za državo v kateri živijo kot aktivni državljani.
Zato bi moralo biti tudi Sloveniji, tako kot mnogim drugim državam po svetu, v interesu, da ima čim bolje razvit t.i. tretji sektor, to je sektor nevladnih organizacij.

Kljub temu, da imamo v naši državi po raziskavi »VELIKOST, OBSEG IN VLOGA ZASEBNEGA NEPROFITNEGA SEKTORJA V SLOVENIJI v okviru CRP – celovita analiza pravnega in ekonomskega okvirja za delo nevladnih organizacij« dr. Zinke Kolarič in dr. Andreje Črnak-Meglič veliko število nevladnih organizacij, v katere se vključujejo tudi mladi, raziskovalke ugotavljajo, da so društva glede na različne kazalce slabo razvita v primerjavi z drugimi državami. Kljub velikemu številu organizacij le te nimajo veliko zaposlenih in njihovi prihodki predstavljajo samo 1,92 % BDP (leta 1995 je povprečen delež prihodkov nevladnih organizacij v 22 državah sveta znašal 4,7% BDP). Ker nimajo zaposlenih in velikih proračunov, pa to pomeni, da posledično tudi premalo izkoriščajo možnosti sodelovanja na različnih razpisih s svojimi projekti, npr. iz različnih finančnih virov EU.

Prav v pomoči mladim na teh področjih vidi svoje mesto Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. »Tu lahko CNVOS ponudi roko mladim, ki delujejo v različnih društvih, s ciljem izobraževanja in svetovanja za dvig kvalitete dela v društvih, s čimer bi prispevali k boljšim programom, ki jih izvajajo,« pravi njegov direktor Jože Gornik.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.