Zažiga

27 Zažgi

Prenesi v

Svet MB regije

Peter Skaza - Ustrežljivi delfin 07.03.2007
V petek, 2. marca 2007 so se v župnišču v Zrečah zbrali delegati stegov: Maribor 1, Maribor 2, Zreče 1, Ptuj 1, Mozirje 1, Koroška 1,Koroška 2, Križevci, Gornja Radgona 1, Velenje 1, Slovenske Konjice 1, Slovenska Bistrica, Slovenske Gorice1, Rakova steza 1, Celje 2 in Črenševci 1, da bi pogledali delovanje Mb regije za eno leto nazaj in potrdili sklepe ter si preko delavnic nabrali novih idej. Predstavniki posameznih stegov smo najprej poiskali duhovno oporo v župnijski cerkvi sv. Egidija v Zrečah, kjer smo s pomočjo powerpointove predstavitve razmišljali ob odlomkih iz Svetega pisma. Vsak od nas je pridobil spoznanje, da je potrebno črpati vase vse te spodbude,ki nam jih Bog ponuja, da lahko potem načrtujemo in uresničujemo stvari v naši Mb regiji. Z nekaj posebej izbranimi pesmimi smo nato ogreli grla, da bo razprava kasneje tekla kot namazana.

Po uvodnem govoru regijskega načelnika Tadeja so se predstavile delavnice. 1. delavnica je bila na temo stoletnice skavtstva "Buum stoletja", ki jo je vodil Filip Janžekovič. V 2. delavnici so delegati razmišljali o spremembah v usposabljanju voditeljev, to delavnico pa je vodila Urška Slana. Kot 3. delevanica se je predstavila delavnica "Korenine" pod vodstvom Maje iz stega Domžale.

Pregledali smo namen in cilje, ki smo si jih zadali na prejšnjem Svetu regije in potrdili nove sklepe.

Vodstvo Mb regije je podelilo priznanja najbolj zaslužnim stegom v preteklem letu. To so:
Rakova steza 1 - regijsko zimovanje PP - Beli jelen
Koroška 1 - Š'ti jam
Križevci 1, Beltinci, Črenševci, Gornja Radgona - regijski sprejem Luči miru iz Betlehema.
Po končanem delu smo se spomnili še zreškega župnika Simona Potnika, in Gospoda prosili za čim hitrejše okrevanje ter se "lotili" skrbno pripravljenih dobrot izpod rok Simonove mame.

Peter Skaza

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.