Zažiga

0 Zažgi

Prenesi v

Srečanje stegovodij in Svet Združenja v Mozirju 9.–10. november 2019

Korana Kovačevič 13.11.2019
Letošnji jesenski Svet Združenja je v duhu sprememb potekal nekoliko drugače. Sobotni program je bil namenjen Srečanju stegovodij, nedelja pa zasedanju Sveta Združenja. Gostiteljski steg Mozirje 1 je v sklopu jesenovanja klana poskrbel za vse logistične potrebe in prijetno vzdušje srečanja ter zasedanja.
Svet Združenja v Mozirju 9.–10. november 2019 (Avtor: Arhiv ZSKSS)

Teme, ki so na sobotnem srečanju bile ponujene v obliki delavnic, so bile izbrane na osnovi izraženih potreb stegovodij na taboru voditeljev in na jesenskih usposabljanjih. Zajemale so:


•         SKVO (skrb za skupnost);
•         Vodenje sestankov in upravljanje s časom;
•         Reševanje in (naslavljanje) konfliktov;
•         Motivacija voditelja (osebno spremljanje in napredovanje).

Večer je minil družabno in veselo, kot je pri Skavtih navada!

V nedeljo, 10. novembra 2019, se je na zasedanju Sveta Združenja zbralo kar 154 skavtinj in skavtov. V dvorani, sodobno prenovljenega kozolca, je hitro začelo primanjkovati stolov, dvorana se je napolnila in čutiti je bilo pristno skavtsko bližino ter vzdušje pričakovanja.

Zasedanje je potekalo dinamično in v pozitivnem duhu. Osrednja tema, ki je verjetno tudi pritegnila nadpovprečno število delegatov in opazovalcev na zasedanje, je bila predlog sprememb statuta. Med njimi so bile sprememba strukture izvršnega odbora in organiziranosti združenja na regijski ravni. S spremembo statuta dosedanja organiziranost po regijah preide v organiziranost po ognjiščih. S spremembami statuta tudi stegovodje dobijo večjo moč vplivanja in odločevalno funkcijo v Združenju.

Predstavniki Izvršnega odbora so s potrpežljivostjo in pripravljenostjo predstavili spremembe statuta in s tem povezane spremembe Pravilnika o organiziranosti in delovanju stega ter odgovarjali na vprašanja delegatov. Po nekaj manjših proceduralnih izzivih so z dvotretjinsko večino bile izglasovane predlagane spremembe in potrjeni novi statut ZSKSS.

Napetost pričakovanja rezultatov glasovanja o spremembah statuta je izginila in zasedanje se je nadaljevalo v sproščenem vzdušju. V nadaljevanju zasedanja je brez zapletov bil potrjen proračun za leto 2020.

Od poverjenice za gospodarstvo smo slišali novice o projektu izgradnje Skavtske hiše, za katerega si želimo, da služi kot vzgojno izobraževalni center, pisarna in aktivno stičišče vsem Skavtom.

Poverjenica za usposabljanje voditeljev nam je predstavila potek prenove usposabljanja in načrt, kaj je potrebno še izpeljati do naslednjega Sveta Združenja.

V delu podeljevanja imenovanj, priznanj in znakov smo podelili eno imenovanje Skavtske voditeljice, en srebrni znak MEPI in 79 bronastih, 18 srebrnih in 5 zlatih obročkov za leta voditeljstva.

Zahvaljujemo se Stegu Mozirje 1 za gostoljubje in služenje, vsem delovnim telesom (delovnemu predsedstvu, komisiji za sklepe in zapisnikaricama) za potrpežljivost, predanost in iskriv skavtski duh. Hvala tudi Izvršnemu odboru, Nadzornemu odboru in Častnemu razsodišču ter vsem Stegovodjem, delegatom in opazovalcem.

Vidimo se na naslednjem zasedanju Sveta Združenja, marca 2020!

Fotogalerija
9 slik
Svet Združenja v Mozirju 9.–10. november 2019
Svet Združenja v Mozirju 9.–10. november 2019
Svet Združenja v Mozirju 9.–10. november 2019
Svet Združenja v Mozirju 9.–10. 11. 2019
+6

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.