Zažiga

14 Zažgi

Prenesi v

Srečanje duhovnih asistentov pri skavtih

Danijel Lasbaher, regijski DA 13.04.2007
»Ko se skavt zgubi v Svetem pismu«, je bil naslov letošnjega državnega srečanja duhovnih asistentov, ki se je dogajalo v sredo, 28. marca v Celju pri Sv. Jožefu. Organizacijo je prevzel Viljem Kavčič (GDA) v sodelovanju z poverjeništvom za duhovnost (POD).
(Avtor: )
1.KATEHEZA (pripravil: Janez Kobal)

Zbrali smo se na ploščadi pred domom Sv. Jožefa. Tema kateheze je bila Noetova barka. Razdelili smo se v pare. Vsak par si je izbral ime živali, ki jo bo predstavljal. Noe, ki je stal pred vrati (pred vhodom v predavalnico) je živali sprejemal na svojo barko. Sprejel jih je pod pogojem, če so se mu le-te na primeren način predstavile. Živali, ki so bile sprejete na Noetovo barko so dobile primerno hrano (volka sta dobila za hrano meso, opici pa sta jedli banane, itd.).

2.PREDAVANJE: Sedma vrata Svetega pisma (pripravil: Janez Kobal)

Po uvodni katehezi je Janez Kobal imel kratko predavanje na temo Sedma vrata Svetega pisma. V uvodu nas je spomnil na šest vrat, katere smo spoznavali na lanskoletnem srečanju duhovnih asistentov:
- skavtske aktivnosti
- skupina – način vstopa
- narava
- obljuba in zakoni
- pot – vzeti nahrbtnik in hoditi
- služenje.
Sledila je tema o povezanosti z Bogom. Povezanost človeka z Bogom je ponazoril z vrvico, ki z leti lahko dobi težo verige. Človek se počuti vklenjenega, nesvobodnega, zato vrv, ki ga povezuje z Bogom pretrga. Bog je poslal svojega Sina, ki je prekinjeno vrvico ponovno povezal. Naredil je vozel. Zaradi vozla je vrvica sedaj krajša, Bog in človek pa sta si postala bližja. Vsak naš greh je pretrganje vrvice odnosa z Bogom. Vsako naše kesanje, vsaka spoved, pa je vozel, ki ga naredi Jezus, ko nam grehe odpusti in nas ponovno poveže ter zbliža z Bogom. Naslednji primer teme in njene izpeljave s pomočjo SP je bil služenje. S pomočjo igre »atomčki«, smo se razdelili v skupine. Vsaka skupina je dobila kuverto. V njej je bilo sporočilo: »Če se čez 3 minute nič ne zgodi, lahko greste domov«. Tik pred potekom treh minut je voditelj prinesel drugo kuverto v kateri je bila sledeča naloga: »Ali obstajajo v tvoji okolici ustanove in organizacije, kjer eni ljudje pomagajo – služijo drugim? Naštejte jih in jih opišite, kaj se v teh ustanovah dogaja in v čigavo korist: pismeno. Skupine so nekaj časa posvetile navedenemu vprašanju in nanj odgovorile. Sledil je plenum – poročanje dela po skupinah. Po plenumu je voditelj prebral evangeljski odlomek, ki govori o služenju in ga razložil (… kar ste naredili komu izmed mojih najmanjših bratov ste meni storili…).

Tretja svetopisemska tema je bila dogodek v Emavsu. Vsak si je odtrgal kos kruha. Sledila je razlaga. Kruh mora najprej potovati, da nasiti človeka. Tudi učenca sta potovala. Dolgo sta hodila z Jezusom, ga poslušala in se hranila z njegovo besedo. Naposled sta ga prepoznala po lomljenju kruha. Sledila je molitev Oče naš.

3.ODMOR
- kava, čaj in keksi.

4.BESEDA POVERJENICE za usposabljanje voditeljev in TAJNIKA ZSKSS.

Zahvalila sta se vsem duhovnim asistentom za pomembno poslanstvo, ki ga opravljajo med skavti. Po njunih besedah je prav duhovnik tisti, ki ima v rokah kompas, ki najbolj prav kaže. Skavtom veliko pomeni, če je duhovnik tudi skavt in je poučen o skavtstvu ter se redno vključuje v skavtske aktivnosti.
Prebrala sta pismo načelnika in načelnice. V njem je bila poudarjena misel, da skavtske dejavnosti zajamejo in dosežejo tudi tiste, ki so se oddaljili ali so oddaljeni od Cerkve in od vere.
Predstavila sta nekatere projekte:
- evropska skavtska konferenca
- 100 –letnica skavtstva in z njo povezan večji skupni projekt, ki bo 1. 8. 2007
- New horizont (seminar za duhovne asistente), konec aprila v Nazarjah
- London, svetovni jamboree

5.PREDSTAVITEV METOD DELA PRI SKAVTIH (pripravil: Franc Zorec)

Predstavil je nekaj možnosti vključevanja SP pri skavtih:
- različne molitve, ki izhajajo iz Božje besede
- obhajanje zakramentov (maša, spoved, …)
- fotografije, ob katerih prepoznavamo božjo misel
- izdelovanje lastnega Svetega pisma (Na papirus, ali drugi primeren papir napiše pomembno sporočilo in ga da v tulec. Nosi ga s seboj kot zaklad, ki ga nagovarja.)

Odgovoril je na vprašanje, kaj pomeni uporabiti Sveto pismo na skavtski način, ko je razložil, da je potrebno Božjo besedo zgnesti s konkretnim življenjem.

6.DELO PO SKUPINAH – konkretizacija metod dela s Svetim pismom pri skavtih v različnih vejah (pripravil: Franc Zorec)

Sprva smo spregovorili o dramatizaciji in aktualizaciji SP. Ugotovili smo, da ni najboljše, če vedno izbiramo vsem znane SP odlomke. Otroci jih že preveč dobro poznajo. Primerneje je, če izbiramo odlomke, ki so otrokom manj poznani.
Koraki pri pripravi kateheze:
- prepoznati situacijo skavtske skupine
- izbira primernega SP odlomka
- izbira vstopnega mesta
- premislek, kako predstaviti SP vsebino
- na koncu mora biti nek vidni simbol
Po konkretnih navodilih metod dela s Svetim pismom smo se razdelili v skupine po sistemu, v kateri skavtski veji je kdo aktiven. Posamezna skupina je dobila list, na katerem je bila predstavljena konkretna skavtska situacija. Naloga je bila, da skupina prepozna situacijo in izbere primeren SP odlomek, ki ga najprej dramatizira, nato pa aktualizira.

7.Predstavitev dela POD (pripravil: Viljem Kaučič)

Viljem Kaučič GDA, je predstavil projekte, ki nastajajo v okviru POD
- taborna šola za duhovne asistente
- New Horizons – seminar za duhovne asistente
- Bum prijateljstva, pomoč sirotam v Bosni: potreba po stalni prisotnosti DAja
- Biblični tabor
- Skavtski molitvenik

8.KOSILO
Bilo je zelo dobro, posebej še zato, ker ga je DAjem »častilo« Združenje.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.