Zažiga

9 Zažgi

Prenesi v

Pravila za objavljanje v Skavtopisu

ekipa SkavtOPIS-a 05.11.2008
Končno na voljo tudi vam! Notri so pomembne informacije, ki bi jih moral vedeti vsak, ki pošlje novičko. Prijetno branje vam želimo! =)
(Avtor: http://celebrating200years.noaa.gov/monitor/geer_letter_650.jpg)
1. Uvod

Pravila za objavljanje v Skavtopisu so vodila avtorjem in urednikom za objavljanje novic na Skavtopisu na skavtskem spletnem domu SkavtNet.

Ta pravila so izobraževalnega značaja in nimajo namena preprečevati objav, pač pa spodbujati avtorje k pisanju vedno boljših novic. Skupaj se učimo učinkovitega pisnega izražanja v obliki novic, ob upoštevanju vrednot vseh treh skavtskih organizacij.

Avtorji skupaj z uredniki si prizadevamo za odlično obveščenost skavtinj in skavtov v Sloveniji in zamejstvu.

Spodbujamo ustvarjalno pisno izražanje skavtinj in skavtov v obliki osebnih zapisov, zato smo na SkavtNetu poskrbeli za blogovsko platformo, ki ni predmet teh Pravil.

Spodbujamo pogovore med skavtinjami in skavti, zato je za skavtska vprašanja, za pogovore in razpave na voljo SkavtForum, ki ni predmet teh Pravil.

Za vprašanja, pojasnila pravil in za svetovanje smo uredniki na voljo na e-naslov: skavtopis@skavt.net.

2. Skavtopis

Skavtopis je novičarski portal, kar pomeni, da so novice, ki so na njem objavljene, tudi dejansko v obliki novic, tako kar se tiče dolžine, kot tudi načina sporočanja in števila pripetih fotografij.

Tako naj dolžina novice ne presega 1300 znakov (skupaj s presledki), število fotografij mora biti primerno rubriki, novice pa morajo tudi vsebinsko ustrezati rubriki.

Novice v Skavtopisu so razdeljene na 8 rubrik, ki ima vsaka svoje lastnosti:

a. Skavtske novice:

Med skavtske novice spadajo vabila na dogodke na regijski ali državni ravni ali poročila o teh izvedenih dogodkih. To so lahko dogodki, ki jih organizirajo v ZSKSS regijska vodstva, državna vodstva, poverjeništva, stegi (Jakec, Oprimkanje, A greš na Brezje peš, Taruk, Fuzbalada, Mrest, Zlata žaba itd.) ... ali ZBOKSS oz. SZSO, če je dogodek namenjen tudi članom ZSKSS.

Novica v tej rubriki naj po vsebini odgovarja na vprašanja:

* Kdaj (datum, ura),
* Kje (dodaj opis poti, če je treba),
* Za koga,
* Koliko časa se bo dogajalo
* Ali se je potrebno prijavit, do kdaj in kam
* Ali je potrebno kaj prinesti s seboj

Priporočljivo je tudi, da novica vsebuje kratek opis dogodka in osebo za stik (e-naslov, telefon) za dodatne informacije.

Novica je lahko tudi samo kratko obvestilo, da se bo nek dogodek zgodil in okviren datum s pripisom, da nadaljnje informacije sledijo. Seveda mora taki novici slediti naslednja z manjkajočimi podatki.

Skavtske novice naj bodo kratke in jedrnate.

Novica naj ima pripeto 1 do največ 5 fotografij, ki so direktno povezane z dogodkom (logo, fotografije z dogodka v prejšnjih letih).

b. V objektivu:

Novice, ki spadajo v to rubriko, sporočajo o dogodkih na regijski ali državni ravni (glej pri skavtskih novicah), ki so se že zgodili. Bistvo teh novic so fotografije, ki naj jih bo minimalno 10 do največ 30.

Besedilo naj ne bo predolgo (do 1000 znakov), napisano naj bo zanimivo, bistvo pa je, da slikovito predstavi dogajanje tistim, ki se dogodka niso udeležili.

c. Iz pisarne:

Te novice objavlja pisarna ZSKSS in so namenjena obveščanju članstva o dogajanju v pisarni (uradne ure, informacije iz pisarne ...).

d. Stegovi utrinki:

Ta rubrika je namenjena novicam iz stegov (tudi zamejskih). Gre za aktivnosti stega, vej, vodov, itd. Namen te rubrike je, da si med seboj delimo dobre izkušnje in tako tudi drugim damo ideje za aktivnosti.

Novica naj ne bo predolga; največ 1300 znakov (skupaj s presledki). Napisana naj bo v obliki reportaže in naj ima pripetih minimalno 5 do največ 15 fotografij.

e. Odrasli skavti:

Ta rubrika je namenjena vsem novicam ZBOKSS, naj bo dogajanje na državni, regijski ali lokalni ravni (tudi mednarodni ravni). Novice so vabila na dogodke ali poročila o izvedenih dogodkih in obvestila izvršnega odbora in drugih teles ZBOKSS.

Novice morajo ustrezati zgoraj opisanim rubrikam: Skavtske novice (vabila na dogodke ali poročila o njih; državna, mednarodna raven), V objektivu (reportaže z državnih, regijskih, mednarodnih dogodkov), Stegovi utrinki (reportaže z lokalnih dogodkov).

f. Razgled:

Novice v tej rubriki niso neposredno skavtske, so pa lahko za skavte zanimive. Običajno so to vabila drugih organizacij za udeležbo na njihovih dogodkih. Oblikovno naj ustrezajo Skavtskim novicam.

g. Duhovna iskrica:

Duhovno iskrico objavlja uredništvo (v sodelovanju z duhovnimi asistenti), lahko pa jo pošljejo tudi uporabniki sami. Če uredniki presodijo, da je primerna, jo objavijo kot duhovno iskrico.

3. Pisanje novic

NASLOV: Naslov naj bo kratek in privlačen, da bralce spodbudi k branju celotne novice. Napisan mora biti z malimi črkami (z ustreznimi velikimi začetnicami). Z velikimi tiskanimi črkami so lahko napisane samo kratice.

KRATKA NOVICA: Kratka novica naj vsebuje osnovne oziroma najpomembnejše podatke oziroma zanimiv in ne predolg uvod (pri reportažah). Kratka novica naj ne presega 250 znakov.

DOLGA NOVICA: Dolga novica naj bo nadaljevanje kratke. Ko sta objavljeni, se pojavita skupaj, zato naj se v dolgi novici podatki iz kratke ne ponavljajo.

Dolga in kratka novica naj imata skupaj največ 1300 znakov (skupaj s presledki). Znake samodejno prešteje urejevalnik besedil Word (izberi Datoteka > Lastnosti > Statistika > Poglej številko pri rubriki "Znakov (s presledki)").

V dolgi novici ne pišite avtorje novice, saj je za to posebna rubrika.

VSEBINSKO PISANJE NOVIC: Novica naj bo napisana zanimivo, berljivo in privlačno. Pisec naj se potrudi, da je novica napisana slovnično (pravilna slovenščina, pazi na vejice in druga ločila) in oblikovno pravilno (brez zamikanja odstavkov - za odstavek spusti vrstico, s pravilnimi razmaki med besedami in odstavki, brez odvečnih ločil (npr. velikokrat ponovljen klicaj ali vprašaj), brez dodatnih znakov, ki so ostanki kopiranja iz e-pošte).

Praktično: Ko besedilo napišeš, ga večkrat natančno preberi. Besedilo skrajšaj (če je treba), naredi privlačno za branje, popravi slovnične in tiskarske napake, popravi razmake med besedami in odstavki.

AVTOR: Avtor novice je tisti, ki novico sporoča, torej lahko tudi organizacija, trop ali več oseb. To naj se vpiše v posebno okence pod novico. Točke se bodo prištele osebi, ki je novico poslala.

FOTOGRAFIJE: Fotografije naj bodo kvalitetne po velikosti (800 x 600 px oz. vsaj 100 kb) in vsebini (ustrezati morajo temi).

Fotografije naj bodo smiseln dodatek besedilu, naj jih ne bo preveč in naj bodo direktno povezane z novico. Dovoljene so tudi simbolične fotografije. V primeru, da uporabnik objavlja simbolične fotografije, naj ne bodo več kot 3. Pazite na avtorstvo fotografij.

Fotografije morajo biti v formatu .jpg.

Fotografije naj ustrezajo dobrim fotografskim standardom: pravilna osvetlitev, naj bodo ostre, brez šuma in tudi kompozicijsko pravilne.

4. Delo urednikov

Uredniki vsako novico preberejo, popravijo napake (slovnične in tiskarske napake), ki jih ob branju opazijo in pregledajo fotografije. Za objavo se odločijo, če je novica v skladu z navodili (druga in tretja točka); manjša odstopanja so dovoljena.

Novico razporedijo v ustrezno rubriko, dodajo vpis v koledar, vkolikor tega ni storil že avtor sam, ter določijo, katera novica bo objavljena kot vroča in kateri dve bosta poleg vroče še izpostavljeni.

V primeru, da novica ne ustreza navodilom, vzpostavijo stik z avtorjem in ga prosijo, da novico popravi. Če popravek novice ne zahteva velikih vsebinskih sprememb, jo uredniki lahko popravijo sami.

Uredniki si pridržujejo pravico, da tudi, če novica nekoliko odstopa od teh pravil (po dolžini, vsebini ali s številom fotografij), da jo kljub temu objavijo, če presodijo, da je kvalitetna.

Novico, ki po presoji urednikov ne ustreza pravilom objavljanja na Skavtopisu ali bi zahtevala preveč popravkov, zavrnemo in zavrnitev obrazložimo. Avtor ima do zavrnjene novice dostop, tako da jo lahko spremeni in ponovno pošlje.

Če je o istem dogodku poslanih več novic, jih, če se da, združimo (uporabnike, ki so novice poslali, o tem obvestimo in jih vprašamo, če se strinjajo) ali pa objavimo samo eno (običajno tisto, ki je prišla prva, razen če je katera druga občutno boljša).

Vzroki za zavrnitev novic:

* žaljiva ali neprimerna vsebina novice (npr. v nasprotju z vrednotami ali statuti organizacij),
* občutno predolga novica,
* novica, ki ni povezana s skavtskimi dogodki, niti ne spada med vabila in obvestila drugih organizacij,
* besedilo, ki ni v obliki novice ali reportaže ampak v obliki eseja, kolumne, diskusije, osebnega razmišljanja, literarnega izražanja ipd. (taka besedila spodbujamo in so primerna za forume in blog),
* večkrat ponovljena novica o istem dogodku,
* novica, ki bi zahtevala preveč popravkov,
* novica, ki vabi na dogodek, ki je že mimo.

Točkovanje:

Točkovnik ni javen v celoti, ampak so javna samo osnovna načela ocenjevanja:

* Novico se točkuje do 10.
* Točke zbijajo: predolga besedila, nezanimiva besedila, preveč ali premalo fotografij, nekvalitetne ali neustrezne fotografije, velika količina dela za urednike (popravljanje, spreminjanje, obveščanje, dodajanje).

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.