Zažiga

10 Zažgi

Prenesi v

IO na obisku pri Alojziju Uranu

Milan Kobal 20.10.2008
V ponedeljek, 13. oktobra 2008, smo se člani izvršnega odbora ZSKSS v prostorih ljubljanske nadškofije srečali z ljubljanskim nadškofom in metropolitom Alojzem Uranom. Poleg predstavitve novih članom izvršnega obora je bil namen obiska trojen: zahvala vodstvu Katoliške cerkve in duhovnikom za pomoč skavtski organizaciji, oris dela in usmeritev ZSKSS ter predstavitev odprtih vprašanj, želja in pobud.
IO pri nadškofu IO pri nadškofu (Avtor: Janez Hozjan)
ZSKSS se zaveda pomoči, ki jo KC daje skavtom s svojo moralno avtoriteto, s spremljanjem duhovnih asistentov, z omogočanjem srečevanja v prostorih po župnijah, z imenovanjem in sofinanciranjem delovanja generalnega duhovnega asistenta in ne nazadnje tudi s prostorom, ki mladim omogoča vključevanje in dejavno sodelovanje pri mladinski pastorali.
Člani IO smo nadškofu predstavili dejavnosti, s katerimi skavti sooblikujemo mladinsko pastoralo in versko življenje pri nas. Kot rastoča in mlada laiška ustanova z izdelanim in uveljavljenim vzgojnim programom ter metodo opazno zaznamujemo in bogatimo mladinsko pastoralo. Številni skavtski voditelji, ki so pridobili znanje in izkušnje znotraj usposabljanja v ZSKSS, vstopajo v župnijski prostor kot animatorji, sodelavci pri bogoslužju, kar nekaj pa jih je prav v naših vrstah začutilo duhovni poklic in nanj odgovorilo. Svoje izkušnje in znanje smo strnili v priročnike, ki presegajo zgolj skavtski okvir, kot uveljavljeni del civilne družbe pa prenašamo krščanske vrednote tudi zunaj cerkvenih zidov.
Izpostavili smo tudi nekatera odprta vprašanja, pomanjkanje duhovnih asistentov, ki bi se ukvarjali s skavti, preobremenjenost duhovnikov in nepoznavanje skavtstva, iz česar izvira strah pred nami. Želimo si, da bi se s skavtstvom seznanili bogoslovci že v času priprave na duhovniški poklic, pri čemer smo pripravljeni sodelovati. Ker imamo dobro organizacijsko strukturo, se na nas velikokrat obrnejo zgolj kot na delovno silo pri raznih akcijah. To sicer radi počnemo, vendar si želimo, da bi v skavtih najprej videli mlade, ki so na vzgojni poti, ter organizacijo, ki v slovenski prostor prinaša bogato vsebinsko ponudbo.
Nadškof se nam je zahvalil za delo, ki ga opravljamo in poudaril, da Katoliška cerkev na Slovenskem z naklonjenostjo spremlja in po svojih možnostih tudi pomaga ZSKSS. Glede pobude, da bi SŠK imenovala duhovnik, ki bi skrbel samo za skavte, pa je menil, da mora ta pobuda dozoreti, v prihodnosti pa ne vidi razloga, da bi tudi obrodila sad.
Fotogalerija
4 slike
IO pri nadškofu
IO pri nadškofu
IO pri nadškofu
IO pri nadškofu

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.