Zažiga

2 Zažgi

Prenesi v

Skavtski glas v vsako vas!

1
Jaka Matičič 05.03.2014
S ponosom smo ploskali na jesenskem Svetu ZSKSS v Novem mestu, ko smo potrdili naloge in določili delovanje poverjeništva za začasne naloge. Še bolj zadovoljni smo razpisali kandidaturo in pričakovali nekoga za to mesto...
avtor kolumne Jaka Matičič (Avtor: Jaka Matičič)

...tega pa ni bilo. In razpisan je bil podaljšan kandidacijski postopek za to funkcijo.

Pa sedaj kandidata imamo? Odgovor na to vprašanje verjetno ne bo znan pred zasedenjem Sveta ZSKSS, ki se bo kot simbolično opozorilo - saj imamo na ta dan volitve, kjer je manj ženskih, kot moških kandidatov - odvijal na dan žena v prostorih Teološke fakultete. Prepričan sem, da bo kandidat soočen s težko nalogo, saj bo moral sam razmisliti o prioritetnih nalogah tega poverjeništva, ki smo jih sicer definirali že na minulem Svetu ZSKSS. Konkretno te naloge ne predstavljajo nič drugega kot to, da se s svojim zagovorniškim mnenjem o mladih v družbi pozicioniramo resnično kot organizacija, ki na noge postavlja odgovorne in aktivne državljane. Pa pustimo kandidate in volitve. Raje govorimo, zakaj resnično je zagovorništvo mladih in ukvarjanje z mladinskimi politikami pomembno za nas.

Zadnje čase ste v medijih lahko zasledili o skavtih veliko objav, ki dobro, slabo, nevtralno ali pa sploh ne govorijo o skavtih in naši organizaciji, pa bi mogoče morali. Na ta način ustvarjajo take objave mnenje o skavtih in organizaciji, ki lahko zaprejo kakšna vrata, pa ga ne bi smele. Pa se na tej točki ustavimo. Da smo skavti nevladna, neprofitna in nepolitična organizacija nam mora biti jasno kot beli dan. To pomeni, da nas ne smejo npr. financirati lokalni odbori političnih strank, da se kot organizacija ne smemo opredeljevati glede zakonov, ki bi razdvojili ali, Bognedaj, razčetverili naše članstvo, da s svojo prisotnostjo v kroju in z rutkami na dogodkih, ki so jasno politično motivirani, ne mečemo slabe luči na organizacijo in še bi lahko našteval primere, ki so se že dogajali v preteklosti, a smo jih bolj ali manj uspešno rešili.

Vsekakor pa se moramo kot skavti postaviti na stran mladih in zagovarjati njihovo vlogo oz. povečano participacijo v družbi. Mladi se povečini dandanes soočamo s pomankanjem dialoga s strani odločevalcev in ostalih, ki kreirajo naš način življenja, ko pa pogledamo še na ostale aspekte mladih, ki smo skavti, nam kaj hitro postane jasno, da potrebujemo svojega zagovornika, zaščitnika. Glas, ki bo nevtralen, nas ne bo delil na ene in druge, ampak združeval v miselnosti, da moramo biti v družbi slišani in razumljeni, ter da lahko vzamemo življenje kot igro po imenu aktivno državljanstvo. Kar nekaj je bilo situacij, ko bi skavti v imenu ZSKSS in naših članov morali povedati, kaj si mislimo, a smo obstali tiho in nismo sodelovali pri dialogu s partnerji, ki so spreminjali okolje, v katerem delujemo, ter način, na katerega delamo. Na področju mladinskih politik, neformalnega izobraževanja in ostalih stvari, ki se tičejo vzgoje mladih, dela nekaj prostovoljcev iz vrst ZSKSS, kar je zelo pohvalno.  Na ta način se namreč sicer bolj posredno, pa vseeno, naša organizacija bori, da mladim ustvarjamo pravo okolje za razvoj. Pa vendar - lahko naredimo tu še kaj več? 

Vsekakor bi bilo primerno, da novi poverjenik (Bog in zdrava skavtska pamet naj nam ga naklonita) še bolj razume mlade in jim hkrati dovoli, da spregovorijo o tem, kaj si mislijo, ter da z razumevanjem njih samih lahko zagovarja njihove potrebe in interese v ZSKSS, kot tudi zunaj. Ne samo z zagovorništvom kot takim, ampak tudi aktivnim soustvarjanjem mladinskih politik (policy ne politics). To, da moramo mlade bolj vključiti v delovanje ZSKSS, smo si zadali v zdaj že četrto leto delujočem vzgojnem namenu. Ko se v družbi pojavi problem, ki se nas neposredno tiče, moramo nanj imeti znotraj organizacije rešitev v obliki pozitivnega, negativnega ali celo nevtralnega mnenja ter ukrepov, ki bodo stoprocento najbolje zagovarjali naše člane ter njihova osebna mnenja. Vendar zagovorništvo naj ne bo samo zagovarjanje mladih, ampak produkt mnenja mladih. Zagovorništvo je proaktivno in rešuje probleme mladih tudi preden se ti pojavijo. Je preventiva in kurativa hkrati. Smo organizacija, ki ima zelo visoko članstvo (okrog 4000), kar sploh ni malo, zato moramo interese in potrebe članov zaščiti ter jih predstaviti drugim, da jih razumejo pri njihovih lastnih odločitvah.

Prepričan sem, da je kandidat (če že obstaja) sam razmišljal o podobnem, če kandidata za mesto še ni, pa naj bodo to dobronamerni napotki pri odločitvi za ponovni razpis kandidature za to mesto, če se bo pojavila na naslednjem Svetu ZSKSS. V razmislek pa mogoče samo "Na mladih namreč svet stoji, ne pustimo da se poruši!".

Kar najbolje bodite pripravljeni služiti!

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ali uredništva portala SkavtNET.

Komentarji (1)

Za komentiranje se prosim prijavi.