Zažiga

0 Zažgi

Prenesi v

Moja odgovornost – moja odločitev!

Irena Mrak Merhar, Radovedni kenguru, načelnica ZSKSS 15.10.2017
Oktober. Čas predsedniških volitev. Oktober je mesec, ki daje – je rekel neki duhovnik iz mariborske škofije. In zato naj bi bili ljudje, rojeni oktobra, tisti najbolj radodarni in odprti. Bo tak/a tudi novoizvoljeni predsednik/predsednica Republike Slovenije? Kdo sploh je predsednik Republike Slovenije, kaj so njegove naloge in kako mi lahko pri odločitvi, koga naj volim, pomaga demokracija, ki se jo učim in živim pri skavtih?
Volitve (Avtor: Matevž Cerar)

Mogoče ti lahko pri tem pomaga nekaj dejstev o tem, kdo je in kakšna je vloga predsednika Republike Slovenije in primerjava s tem, kdo sta načelnik in načelnica ZSKSS. Torej primerjava Ustave Republike Slovenije in Statuta ZSKSS. 

Predsedniške volitve za predsednika Republika Slovenije nas čakajo 22. oktobra 2017. 

 

Kaj lahko pri tem naredijo starši in skavti?

Preberi, premisli, pogovori se, izberi, voli. Predvsem se pogovarjajte – brez obsojanja, z argumenti. Pogovarjajte se tudi s tistimi člani (družine, skavti), ki še nimajo volilne pravice. In morda jih lahko, tudi če nimajo volilne pravice, peljete s sabo na volišče.

Preglejte, kdo vse so kandidati za predsednika Republike Slovenije. Uradno kandidaturo so kandidati morali vložiti do 27. 9. 2017. Uradni kandidati so:

 1. Suzana Lara Krause (predlagatelj Slovenska ljudska stranka)
   
 2. Angela (Angelca) Likovič (predlagatelj Glas za otroke in družine)
   
 3. Maja Makovec Brenčič (predlagatelj Stranka modernega centra)
   
 4. Ljudmila Novak (predlagatelj Nova Slovenija – krščanski demokrati)
   
 5. Borut Pahor (predlagatelj mag. Dejan Židan in skupina volivcev)
   
 6. Boris Popovič (predlagatelj Slovenija za vedno)
   
 7. Marjan Šarec (predlagatelj Lista Marjana Šarca)
   
 8. Romana Tomc (predlagatelj Slovenska demokratska stranka)
   
 9. Andrej Šiško (predlagatelj Gibanje Zedinjena Slovenija)

Seznam vloženih in potrjenih kandidatur (ki ste ga prejeli tudi na dom) najdete na strani Državne volilne komisije. Tam najdete tudi navodila, kako lahko oddate svoj glas v primeru, da na dan volitev ne morete na (svoje) volišče.

Več o volitvah predsednika Republike Slovenije 2017 (volitve, rokovnik volitev, več o kandidatih, neuspele kandidature, javnomnenjske raziskave) lahko najdete na wikipediji

RTV Slovenija je pripravila oddajo o predsedniških volitvah, v kateri je na zanimiv način predstavila vse kandidate. Posnetek je dostopen tukaj.

Soočenje predsedniških kandidatov na temo »Mladi kot temelj razvoja slovenske družbe« sta organizirala tudi Mladinski svet Slovenije in Inštitut za politični menedžment v sodelovanju z Dijaško organizacijo Slovenije. Več o soočenju si lahko preberete tukaj, posnetek soočenja pa je dostopen tukaj

 

In za koga naj glasujem?

Preberi, premisli, pogovori se, izberi, voli. Izberi tistega/tisto, ki se ti zdi najprimernejši/najprimernejša, da predstavlja Slovenijo. Izbiro bo verjetno pogojevalo to, kakšen zgled si želiš, kakšne so tvoje vrednote, kdo po tvoje lahko stvari pogleda na najbolj pravilen in pravičen način ipd.

Želim ti trezno in pametno odločitev, skratka odgovorno, ki bo tvoja.

 

Kdo je in kakšna je vloga predsednika Republike Slovenije ter kdo sta in kakšna je vloga načelnika in načelnice ZSKSS - primerjava Ustave Republike Slovenije in Statuta ZSKSS

 

Predsednik republike predstavlja Republiko
Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil.

Načelnica in načelnik predsedujeta izvršnemu odboru ZSKSS ter zastopata ZSKSS.

Načelnica in načelnik sta odgovorna za zakonito delovanje ZSKSS in za zagotavljanje javnosti dela in dajanja informacij.

Za svoje delo sta odgovorna svetu Združenja.

Predsednik je neposredno izvoljen s strani državljanov, ki so volilni upravičenci, vsakih 5 let.

Za predsednika republike je kandidat izvoljen z večino veljavnih glasov.

Načelnik in načelnica sta posredno izvoljena na svetu Združenja, s strani delegatov,vsaka 3 leta.

Za načelnika in načelnico je kandidat izvoljen z večino veljavnih glasov.

Vsak državljan, star vsaj 18 let lahko kandidira za predsednika, vendar je lahko izvoljen samo dvakrat zaporedoma. Število mandatov ni omejeno.

Vsak član ZSKSS lahko kandidira za načelnika ali načelnico, vendar je lahko izvoljen samo dvakrat zaporedoma. Število mandatov ni omejeno.

Za predsednika republike je lahko izvoljen le državljan Slovenije.

Za načelnika in načelnico sta lahko izvoljena le člana ZSKSS.

Pred nastopom funkcije izreče predsednik republike pred državnim zborom naslednjo prisego:

"Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije."

Ob nastopu funkcije načelnik in načelnica (ter ostali izvoljeni člani izvršnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora) obnovita svojo skavtsko obljubo:

"Pri svoji časti obljubljam, da si bom z božjo pomočjo prizadeval/a služiti Bogu in domovini,  pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone."

Funkcija predsednika republike je nezdružljiva z opravljanjem druge javne funkcije ali poklica.

Funkcija načelnika in načelnice ZSKSS je nezdružljiva z opravljanjem druge voljene funkcije v ZSKSS. Načelnik in načelnica funkcijo opravljata kot prostovoljca.

Pristojnosti predsednika republike:

 • razpisuje volitve v državni zbor;
 • razglaša zakone;
 • imenuje državne funkcionarje, kadar je to določeno z zakonom;
 • postavlja in odpokliče veleposlanike in poslanike republike in sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov;
 • izdaja listine o ratifikaciji;
 • odloča o pomilostitvah;
 • podeljuje odlikovanja in častne naslove;
 • opravlja druge zadeve, določene s to ustavo.

Na zahtevo državnega zbora mora predsednik republike izreči mnenje o posameznem vprašanju.

Načelnik in načelnica opravljata odgovorno naslednje naloge:

 • vodita delo izvršnega odbora in usklajujeta dejavnost njegovih članov;
 • nadzirata delo strokovne službe ZSKSS;
 • sklicujeta zasedanje sveta Združenja;
 • opravljata druge naloge na podlagi določil statuta in sprejetih sklepov.

Njune naloge podrobneje določa pravilnik o organizaciji in delovanju ZSKSS.

Kadar se državni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne ne more sestati, lahko predsednik republike na predlog vlade izdaja uredbe z zakonsko močjo.
Z uredbo z zakonsko močjo se lahko izjemoma omejijo posamezne pravice in temeljne svoboščine, kakor to določa 16. člen te ustave.

Predsednik republike mora uredbe z zakonsko močjo predložiti v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta sestane.

V pravnem prometu ZSKSS zastopata in predstavljata načelnik in načelnica, in sicer samostojno ter brez omejitev.

Če predsednik republike pri opravljanju svoje funkcije krši ustavo ali huje krši zakon, ga državni zbor lahko obtoži pred ustavnim sodiščem. Le-to ugotovi utemeljenost obtožbe ali obtoženega oprosti, z dvotretjinsko večino glasov vseh sodnikov pa lahko odloči o odvzemu funkcije. Potem ko ustavno sodišče dobi sklep državnega zbora o obtožbi, lahko odloči, da predsednik republike do odločitve o obtožbi začasno ne more opravljati svoje funkcije.

Članstvo (in posledično tudi funkija načelnice in načelnika) v ZSKSS lahko preneha: z izstopom, z izključitvijo ali s smrtjo.

Izključitev iz članstva je mogoča samo ob dokazanem delovanju člana v nasprotju z nameni in nalogami ZSKSS oziroma če član ne izpolnjuje obveznosti, ki jih ima po statutu.

Člana izključi častno razsodišče po postopku, ki ga opredeljuje pravilnik o disciplinskem postopku. Član ZSKSS mora pred izstopom ali ob izključitvi izpolniti vse obveznosti do ZSKSS. Proti izključitvi je mogoč ugovor na svet Združenja.

 

 

Dosedanji predsedniki Republike Slovenije

 

# Slika Ime Rojen, umrl Doba predsedovanja Opombe
1. Milan Kučan Milan Kučan 14. 1. 1941,
Križevci
23. 12. 1991
do
6. 12. 1992
de iure predsednik Republike Slovenije s sprejetjem Ustave Republike Slovenije, de facto predsednik Predsedstva Republike Slovenije
6. 12. 1992
do
23. 11. 1997
1. mandat
23. 11. 1997
do
22. 12. 2002
2. mandat
2. Janez Drnovšek Janez Drnovšek 17. 5. 1950,
Celje

umrl:
23. 2. 2008,
Zaplana
22. 12. 2002
do
23. 12. 2007
1. mandat
3. Danilo Türk Danilo Türk 19. 2. 1952,
Maribor
23. 12. 2007
do
22. 12. 2012
1. mandat
4. Borut Pahor Borut Pahor 2. 11. 1963,
Postojna
23. 12. 2012
do
22. 12. 2017
1. mandat

 

Fotogalerija
5 slik
Milan Kučan
Janez Drnovšek
Danilo Türk
Borut Pahor
+2

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.