Zažiga

9 Zažgi

Prenesi v

Z zadnjih sej IO-ja

Alenka Oblak 05.06.2006
RAzpis za administrativnega sodelavca ... Nekaj sklepov in dogajanj z zadnjih dveh sej IO-ja (19. april, 19. in 20. maj - izhod IO-ja):
- Tajniku ZSKSS poverjamo vodenje finančnega poslovanja ZSKSS in skrb za porabo v skladu s sprejetim proračunom. Njegova naloga je, da za IO do vsakega 10. v mesecu pripravi poročilo o finančnem stanju ZSKSS za obdobje tekočega skavtskega leta do vključno konca preteklega meseca.
- Biblični tabor se prenese na drugo leto.
- Okrog 40 duhovnih asistentvo se je udeležilo državnega srečanja za duhovne asistente VZIDAJ SE.
- IO je potrdil besedilo razpisa za administratorja na tajništvu ZSKSS. Razpis je že šel na stege, lahko pa si ga pogledate tudi spodaj.
- POPR dela na osebnem napredovanju.
- Prenova sheme usposabljanja voditeljev se približuje končni obliki.
- Alenka je sporočila, da bo v pisarni ZSKSS delala do konca septembra, potem pa se bo posvetila študiju in sprejela nekatere poklicne izzive. Vsi poverjeniki pripravijo spisek nalog, za katere naj bi bil novi zaposleni odgovoren.

Naslednja seja IO-ja je 22. 6. ob 18.00.


INTERNI RAZPIS ZA ADMINISTRATORJA V PISARNI ZSKSS
IO ZSKSS išče osebo za opravljanje administrativnih del v pisarni ZSKSS.
Redne naloge: sprejemanje, oddajanje in arhiviranje pošte, pomoč tajniku pri urejanju tekočih zadev, urejanje arhiva, čiščenje prostorov, pomoč pri knjiženju računov, prodaja izdelkov Skavtarnice.
Občasne naloge: odprema Skavtiča, urejanje evidenc, izdelovanje članskih izkaznic, pregled in urejanje didaktičnih kovčkov, dežurstvo ob uradnih urah, popisovanje zalog Skavtarnice, pregledovanje uporabnikov Skavtneta, fotokopiranje in priprava gradiva, pomoč pri izdajanju izdelkov za LMB, druge naloge, ki jih določi tajnik.
Delo bo izbrani kandidat opravljal na tajništvu ZSKSS, Zrinjskega cesta 9 v Ljubljani, predvidoma 4 ure na dan; razgiban delovni čas – po dogovoru. Plačilo prek študentske napotnice. Urna postavka 700 sit. Začetek dela: takoj.
Prednost bodo imeli kandidati, ki so bodo obvezali, da bodo to delo opravljali dalj časa.
Kandidati naj se javijo v pisarni ZSKSS med uradnimi urami do srede, 7. maja 2006.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.