Dogodek

Seja IO

pred 6725 dnevi
Začetek: 15.02.2006 ob 17:00
Zaključek: 16.02.2006 ob 16:59

Zažiga

8 Zažgi

Prenesi v

Z zadnje seje IO-ja

Alenka Oblak, strokovna sodelavka 05.02.2006
Na zadnji seji je IO razpisal kandidacijski postopek za načelnico, potrdij v.d. stegovodja Ankarana ... Naslednja seja - 15. 2. 2006 ob 18.00. IO je imel srečanje 25. 1. 2006.
Nekaj sklepov:

- IO v skladu z navodili za volitve razpisuje kandidacijski postopek za evidentiranje kandidatk za načelnico. Rok za oddajo kandidatur je 14. februar 2006. Kandidature je treba oddati v zaprti kuverti s pripisom VOLITVE. Kdor želi kandidirati, naj pokliče na tajništvo, da mu pošljemo obrazec. Volitve bodo na svetu Združenja v soboto, 11. marca 2006, v Ljubljani.
- IO potrjuje Gregorja Periča za vršilca dolžnosti stegovodje Ankarana 1 za dobo enega leta.
- Del prostorov na Metelkovi 1 se da na razpolago ljubljanskemu in primorskemu regijskemu odboru.
- Tajnik je v ZSKSS zaposlen že več kot deset let za kar se mu izplača jubilejna nagrada.
- Skavtarnica ne daje donacij v obliki svojih izdelkov za skavtske projekte, ki jih prirejajo stegi.

Naslednja seja IO bo 15. februarja 2006 ob 18. uri.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.