Dogodek

Seja IO

pred 6762 dnevi
Začetek: 14.12.2005 ob 17:00
Zaključek: 15.12.2005 ob 16:59

Zažiga

9 Zažgi

Prenesi v

Z zadnje seje IO-ja

Pisarna 03.12.2005
IO se je prvič sestal v novi sestavi (nova načelnik in poverjenica za usposabljanje) v torek, 22. 11. 2005. Naslednja seja IO-ja bo 14. decembra 2005. Kratek povzetek seje:

- IO potrjuje Tino Sajovic, Matevža Strgarja in Janeza Kobala za državno vodstvo veje IV.

- IO potrjuje naslednje nove stegovodje: Tatjano Prašnikar v stegu Homec 1, Tanjo el Shawish v stegu Dobrepolje 1 in Vanjo Pozun v stegu Litija 1.

- IO za vršilce dolžnosti stegovodje potrjuje: Žiga Kovačiča v stegu Ljubljana 5 in Mitja Lorberja v stegu Železniki 1, in sicer za dobo enega leta.

- IO imenuje Slavka Rebca za duhovnega asistenta tabora voditeljev.

- IO imenuje Ano Kočevar za voditeljico letošnje akcije LMB.

- V IO-ju bodo pripravili predlog sprememb Navodil o nagrajevanju, navodila za pripravo Sveta Združenja ter navodila za delovanje tropov (finance, roki ...).

- Poverjeništva do konca leta 2005 dopolnijo strateški načrt in dopolnijo načrt izpeljave.

- Izhod IO-ja bo 20. in 21. januarja 2006. Namen izhoda bo uskladitev in operacionalizacija strateškega načrta ter krepitev IO-ja kot tima.

- Načelnik se pred januarskim izhodom IO-ja sreča z regijskimi vodstvi.

- Za seminar Živi kamni na Portugalskem so se prijavili 3 kandidati, za udeleženca je bil izbran Bojan Pirnat, Škofljica 1.

- Najavljen je obisk iz evropskih pisarn WAGGGS in WOSM v zvezi s pripravo ESK 2007 (Evropske skavtske konference).

- Milena Pačnik in Janez Kobal sta se navdušena vrnila z bibličnega tabora in ze načrtujeta, kako prejeto prenesti v ZSKSS.

- Seja je bila kar dolga, zato je IO sklenil, da bo način razpravljanja IO temeljil na prijavljanju k besedi z dvigom roke. V prihodnosti bodo poskusili delo razdeliti na razpravljajoči del in del sprejemanja sklepov.

Naslednja seja IO-ja bo 14. decembra 2005 ob 18. uri.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.