Zažiga

12 Zažgi

Prenesi v

Z MSS v Bruselj

Sabina Rupnik 12.04.2007
Te morda zanima področje mladinskih svetov? Bi se rad-a aktivno vključila v delovanje MSS in spoznala tudi delovanje drugih svetov po Evropi? MSS (Mladinski svet Slovenije) vabi na seminar o mladinskih svetih. 8.-13. maj. Na seminarju /»The Role and Function of National Youth Councils«/ na temo vloge in delovanja mladinskih svetov bo prisotnih 15 mladinskih svetov iz vse Evrope, zato je to zelo dobra priložnost, da spoznamo njihovo delovanje, projekte, načrte in ideje ter predstavimo tudi svoje. Prav tako lahko seminar izkoristimo tudi za dogovore o nadaljnjem sodelovanju s katerimi izmed mladinskih svetov.

Teme seminarja so naslednje:
- komuniciranje z javnostmi
- lobiranje
- odnosi z oblastmi / zakonski okvir za delovanje mladinskih svetov
- mednarodno sodelovanje
- vključevanje neorganizirane mladine
- financiranje mladinskih svetov
- vloga mladinskih svetov
- postavljanje prioritet
- politika na področju prostovoljstva
- notranja struktura
- projekti mladinskih svetov

Mladinski svet Slovenije (MSS) ima na seminarju 3 mesta za udeležence/ke. MSS je prav tako zadolžen za pripravo dveh delavnic in sicer /_Odnosi z oblastmi / zakonski okvir za delovanje mladinskih svetov_/ ter /_Projekti mladinskih svetov_/. Delavnice bodo pripravili udeleženci seminarja skupaj z vodstvom in pisarno MSS do petka, 27.aprila 2007.

Profil udeležencev:
- star/a med 18 in 35 let
- poznati mora delovanje Mladinskega sveta Slovenije ali delovanje mladinskih svetov nasploh
- zaželeno je, da je aktivno vključen/a v katero od nacionalnih mladinskih organizacij
- aktivno sodelovati pri pripravi in izvedbi delavnic za seminar za katere je zadolžen MSS

Stroški nastanitve, prehrane ter potni stroški so kriti.

Prijave pošljite na *international@mss.si <mailto:international@mss.si>* do *petka, 20. aprila 2007*.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.