Zažiga

8 Zažgi

Prenesi v

Seja IO- 14. 12 2005

Pisarna 21.12.2005
Seja IO se je odvijala 14.12.2005, naslednja seja, prva v letu 2006, pa bo 25. 1. 2006. Kaj je in bo delal IO?

- IO imenuje Andreja Smerduja za koordinatorja skupine, katere naloga je raziskati možnosti obnove, izrabe in financiranja šole v Trnju. Člana te skupine sta še Mojca Čuk in Peter Železnik.
- IO na predlog poverjenika za odnose z javnostmi imenuje Tjašo Knap za urednico Skavtiča.
- IO za vršilca dolžnosti stegovodja v stegu Domžale 1 za dobo enega leta potrjuje Miha Batisa.
- Peter Železnik ugotovi stanje objektov in zemljišč, ki jih imajo v lasti ali najemu posamezne skavtske enote.
- Načelnik Slavko Lenart se je srečal z regijskimi odbori in se z njimi pogovoril o možnostih in pristojnostih.
- Mojci Čuk se podaljša zaposlitev za polovični delovni čas za 3 mesece. V tem času IO opravi vrednotenje njenega dela.
- Datum izhoda IO-ja se prestavi za en dan, tako da bo izhod 21. in 22. januarja 2006.

Naseldnja seja bo 25. 1. 2006 ob 18.00.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.