Zažiga

0 Zažgi

Prenesi v

Podaljšan kandidacijski postopek za nezasedena mesta v IO in ČR

Sabina Rupnik Suhadolnik 15.01.2014
Obveščamo vas, da smo podaljšali kandidacijski postopek za poverjenikca/-co za začasne naloge in člana/-ico častnega razsodišča Opozarjamo vas, da je bilo 10. februarja na listi voditeljev razpisano podaljšanje kandidacijskega postopka za nezasedena mesta v IO in ČR.
Volitve (Avtor: Matevž Cerar)

Volilna komisija je ob koncu kandidacijskega postopka pri pregledu kandidatur za volitve v IO, NO in ČR ugotovila, da za mesto poverjenika za začasne naloge ni bila vložena kandidatura, za člane častnega razsodišča pa sta bili vloženi samo dve kandidaturi.
Na podlagi zapisnika volilne komisije je IO sklenil, da se rok za oddajo kandidatur za mesto:

  • poverjenika za začasne naloge ter za
  • člane častnega razsodišča,

podaljša do 19. februarja 2014.


Merila in postopek kandidiranja ostanejo nespremenjeni.


Predloge kandidatur je treba dostaviti na sedež ZSKSS, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana,
najpozneje do srede, 19. februarja 2014 v zaprti kuverti s pripisom »VOLITVE«. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila oddana priporočeno na pošti z datumom 19. 2. 2014. Obvestilo o evidentiranih kandidatih bo najpozneje v petek, 21. 2., poslan na listo voditeljev in vsem stegovodjem po elektronski pošti.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.