Zažiga

12 Zažgi

Prenesi v

Mladi, v akcijo!

Sabina Rupnik 12.04.2007
Elektronske iskrice programa MLADI V AKCIJI. Med drugim najdeš možnost za udeležbo na delavnicah o prijavi projektov za program Mladi v akciji, preko katerega je možno dobiti kar nekaj sredstev. In še več ... So priložnosti za osebno rast, nova znanja in izkušnje.
Lahko pa celo spoznaš novo državo in skleneš kakšno prijateljstvo v tujini.

1. USPOSABLJANJE »»ELIXIR, PURE CONCENTRATE OF ANTI-DISCRIMINATION«, 2.–10. MAJ 2007, LATVIJA

2. SEMINAR O NEFORMALNEM UČENJU V MLADINSKEM DELU »UČENJE UČENJA«, 16.-17. MAJ 2007, SLOVENIJA

3. SEMINAR ZA ISKANJE PARTNERSKIH ORGANIZACIJ »READY FOR A 1.1?«, 12.-16. JUNIJ 2007, RADOVLJICA

4. DELAVNICE ZA PRIJAVO PROJEKTOV V PROGRAM » MLADI V AKCIJI«, 14. MAJ 2007, LJUBLJANA
_________________________________________________________________

1. USPOSABLJANJE »ELIXIR, PURE CONCENTRATE OF ANTI-DISCRIMINATION«, 2.–10. MAJ 2007, LATVIJA


Lativjska Nacionalna agencija organizira tečaj usposabljanja za mladinske delavce s poudarkom na nediskriminaciji. Na tečaju bodo skozi posebno pripravljene metode mladi odkrivali različne vrste diksriminacije, ki so prisotne v družbi in posledice teh dikriminacij. Usposabljanje bo potekalo v mesecu maju v Latviji.

Celoten razpis in prijavnica sta na voljo na www.mva.si/razpisi.
Rok za prijavo je 13. april 2007!

2. SEMINAR O NEFORMALNEM UČENJU V MLADINSKEM DELU »UČENJE UČENJA«, 16.-17. MAJ 2007, SLOVENIJA

Vam je pomembno:

- zavedanje neformalnih izkušenj pridobljenih v procesu neformalnega učenja,
- krepiti ključne kompetence za vseživljenjsko učenje in jih uspešno uporabljati in predstavljati tudi ob vstopu na trg delovne sile in
- si želite, da bi bila dana večja veljava delu na področju mladine?

Potem vas vabimo na seminar, ki bo pripomogel k boljšemu prepoznavanju priložnosti in priznavanju neformalnih učnih izkušenj v mladinskem delu.

S tujimi in domačimi gosti bomo:

- poiskali skupno razumevanje neformalnega učenja in dogovoriti terminologijo, vezano nanj,
- oblikovali potrebne ukrepe za spodbujanje neformalnega učenja in prepoznavanja njegovih rezultatov,
- poiskali atribute in dodano vrednost neformalnega učenja za kompetentnejši vstop mladih na trg delovne sile.

Vas mika? Oglejte si celoten razpis in izpolnite prijavnico na www.mva.si/razpisi.

Rok za prijavo je 20. april 2007!

3. SEMINAR ZA ISKANJE PARTNERSKIH ORGANIZACIJ »READY FOR A 1.1?«, 12.-16. JUNIJ 2007, RADOVLJICA

Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI organizira seminar za iskanje partnerskih organizacij za razvoj projektov mladinskih izmenjav. Seminar, namenjen mladinskim delavcem iz več kot 10 različnih Programskih držav, ki delajo z mladimi in še nimajo izkušenj v mednarodnem sodelovanju, bo le tem omogočil, da se medsebojno srečajo in spoznajo.

Namen usposabljanja je:

· omogočiti proces iskanja partnerskih organizacij iz različnih evropskih držav in poiskati možnosti bodočega sodelovanja med udeleženci seminarja;

· ponuditi priložnost za učenje o različnih realnostih in izmenjavo izkušenj;

· seznanitev s programom MLADI V AKCIJI »Youth in Action« in možnostmi, ki jih ponuja mladim;

· razvoj idej za bodoče projekte mladinskih izmenjav.

Cilji usposabljanja so:

· dobiti osnovne informacije o programu MLADI V AKCIJI;

· razvijati kontakte med mladinskim delavci in mladinskimi voditelji iz različnih držav;

· izmenjati izkušnje in primere dobre prakse;

· osvojiti nove veščine in metode dela z mladimi;

· pridobiti izkušnjo dela v mednarodni skupini;

· prenesti mednarodno sodelovanje tudi v regije, ki nimajo veliko mednarodnega sodelovanja.

Seminar bo potekal od torka, 12., do sobote, 16. junija 2007, v Sindikalno Izobraževalnem centru, na Gradnikovi 1, v Radovljici, kjer bodo udeleženci tudi nastanjeni.

Za sodelovanje na usposabljanju je potrebno plačati kotizacijo v višini 41,73 EUR, Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI pa bo krila stroške nastanitve, prehrane in programa.

Celoten razpis in prijavnica sta na voljo na www.mva.si/razpisi.

Rok za prijavo je 10. maj 2007!

4. DELAVNICE ZA PRIJAVO PROJEKTOV V PROGRAM » MLADI V AKCIJI«, 14. MAJ 2007, LJUBLJANA

Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI pripravlja delavnico za pomoč pri izpolnjevanju prošenj za sprejem projektov v novi program.

Delavnica bo potekala v prostorih Centra Evrope, Dalmatinova 4 v Ljubljani, in sicer v ponedeljek, 14. 05. 2007, od 14. do 17. ure.

Namen delavnic je seznanitev z obrazci prošenj za sprejem projektov v program ter seznanitev s formalnimi in vsebinskimi pogoji za sodelovanje v programu MLADI V AKCIJI. Na delavnice ste vabljeni vsi, ki boste oz. želite ob prihodnjih prijavnih rokih (prvi je 1. junij 2007) prijaviti projekte v program MLADI V AKCIJI .

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov info@center-evropa.si ali po tel. (01) 438 22 70.

Kontakt:

MOVIT NA MLADINA

Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI
Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 47 47
Fax: 01 430 47 49
E-pošta: info@mva.si
Splet: www.mva.si

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.