Zažiga

26 Zažgi

Prenesi v

Aktualno v IO

Sabina Rupnik 12.04.2007
10. aprila je ponovno zasedal izvršni odbor. Glavne teme tokratne seje so bile Evropska skavtska konferenca, Zavod SkavtNET, članske izkaznice, ukinitev stega, rutke TŠ, skavtske poroke ...
(Avtor: )
1. Evropska skavtska konferenca je zdaj res blizu, zato so na seji izvršnega odbora potekale burne razprave o tem, kdo se je bo lahko udeležil kot delegat. Po stari navadi skavtskih voditeljev bi tam namreč želel biti vsak. Kot kaže, pa se bosta kot delegata konference udeležila dva poverjenika. Ostali bodo prav tako čim več svojega "obslužbenega" časa izkoristili za izlete v Portorož (da, sliši se kot sanje, a je menda le garanje), kjer bodo ne le spoznavali skavtinje in skavte iz bratskih organizacij, pač pa se bodo tudi zgledno trudili čim bolje predstaviti naše Združenje in Slovenijo nasploh.

2. Na svetu Zskss so delegati in delegatke v veliki večini podprli predlog o ustanovitvi Zavoda SkavtNET. Čeprav so cilji jasni in skupni vsem nam, pa je pred dokončno ustanovitvijo in podpisom pogodbe potrebno še marsikaj urediti in se tudi marsikaj dogovoriti. Tako v zadnjem obdobju poteka redna korespondenca med Ekipo SkavtNET in IO. Vsi upamo na čimprejšnjo ugodno rešitev vseh preprek in lepo prihodnost za vsem ljubi skavtski portal.

3. Že dalj časa se vrtimo tudi okoli težav s članskimi izkaznicami. Nalepke so se zgubljale, obrazi na izkaznicah so ostajali leta za realnostjo ... Padlo je nekaj predlogov, zaenkrat pa zanesljivo vodi predlog o članski knjižici, ki ne bi služila le kot izkaznica, pač pa bi nudila tudi možnost vpisovanja vseh pomembnejših dogodkov, usposabljanj idr. dejavnosti, pri katerih vsak posameznik sodeluje. Začel se je postopek oblikovanja dokončnega predloga.

4. Žal smo v zadnjih letih sem in tja priča ukinitvi ali "zamrznitvi" kakšnega stega. Ker se v dobrih starih časih to še ni dogajalo (jasno, organizacija je bila precej mlajša), pa nimamo izdelanih kakšnih primernih navodil, kako postopati v takšnih situacijah, kaj se zgodi z opremo in tako dalje. Zatorej bosta dva vrla poverjenika izdelala nek predlog z navodili o ukinitvi. Da bi jih le čimmanjkrat brali!

5. Je smiselno, da na vsaki taborni šoli prejmeš novo rutko, pa še vedno enako? Kaj pa če bi bila vsakič drugačna? Ali pa če bi bila vedno ista, da malenkost privarčujemo? In ko gredo naši predstavniki v tujino, na mednarodne konference ipd. dogodke - bi bilo smiselno, da zanje izdelamo "nacionalno" rutko? IO je soglasno sklenil, da bo razprava o tem odprta na jesenskem svetu Zskss.

6. In nenazadnje, tudi do izvršnega odbora je prikapljala vest o nenavadnem bumu, skorajda poplavi skavtskih porok. Nekateri letošnji ženini in neveste so odboru še posebe blizu. Da, nekaj bo treba ukreniti :-).

Srečno po vseh vaših poteh, po naslednji seji pa se zopet slišimo!

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.