Zažiga

4 Zažgi

Prenesi v

Bodimo odgovorni člani Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Jure Tuta 19.02.2014
Cilj skavtske vzgoje je, da fant in dekle, ki sta prestala vse korake skavtske vzgoje, postaneta odgovorna državljana. Bolj in bolj, ko skozi leta spremljam naše Svete Združenja, se sprašujem, ali znamo biti voditelji najprej odgovorni člani Združenja, saj je biti odgovoren član Združenja v mojih očeh prvi pogoj za to, da smo tudi odgovorni državljani.
Jure Tuta (Avtor: Jure Tuta)

Vsak voditelj bi se moral zavedati, da Svet Združenja ni »skavtska kurija«, ki odloča o programu, smernicah in proračunu. V Svetu Združenja je naš glas - glas lokalne ravni, močan. Število glasov iz stegov je petkrat večje kot število glasov regijskih in državnih skavtskih organov in tako prav vsi skupaj sooblikujemo naše vzgojne namene in smernice za delo.

Ko v stegu določamo predstavnika v Svet Združenja, se moramo zavedati, da to ni nepomembna formalnost »zahtevana iz pisarne«, ampak da se na tem mestu odloča o bistvenih zadevah in zato na takih mestih potrebujemo izkušene in preudarne skavte. Predstavnik se mora najprej zavedati svojega odgovornega poslanstva, ki ga prevzame z imenovanjem na ta položaj – samo tak predstavnik se bo vestno udeleževal Svetov in bo s svojo udeležbo, ne samo na zasedanju, ampak tudi na delavnicah jesenskega Sveta Združenja skrbel za napredek Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.

Odgovorno članstvo voditeljev v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov se ne začne pri izvoljenih predstavnikih - ne, začne se v SKupnosti VOditeljev v stegu. Voditelji moramo biti seznanjeni z gradivom pred Svetom Združenja, se skupaj pogovoriti in argumentirati svoje odločitve o predlaganih sklepih. Da pa se lahko pravilno odločamo, moramo poskrbeti, da so vsi voditelji v stegu seznanjeni z delom na državni ravni. Za to morajo skrbeti tudi voljeni predstavniki, saj bodo le tako njihovi nasledniki poznali problematiko državne ravni, še preden bodo sami na tem položaju in s tem prisiljeni »plavati v globoki vodi«. Le na takšen način bomo postavili dobre temelje, da bodo vsi sprejemali svoje naloge odgovorno - voditelji bodo izražali svoja mnenja, predstavniki pa bodo ta mnenja predstavljali na Svetu Združenja. Od tu naprej pa se odgovornost preseli na predstavnike z volilno pravico.
 
Prepričan sem, da je zelo pomembno, da izrazimo oziroma pokažemo svojo odgovornost tako, da pri glasovanju ne prihaja do rdečih glasovalnih kartonov ne da bi jih argumentirali. Lahko se strinjam s trditvijo, da so v naši organizaciji (Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, op. u.) vsi predlagani sklepi, pravilniki in proračuni, ki se potrjujejo na Svetu Združenja, rezultat dela nekega prostovoljca, ki je predlog pripravil v prepričanju, da je to kar najbolje za našo organizacijo. Če se torej s predlogom ne strinjaš in pri glasovanju v roki držiš rdeč karton, pokažeš, da se ti ali tvoj steg ne strinjata s predlaganim sklepom, ker po tvojem oziroma njihovem mnenju obstaja boljša rešitev. Ne glede na vzrok za rdeči karton bi morali predstavniki svojo odločitev obrazložiti, podpreti z argumenti. Če verjameš v svoje argumente, jih predstavi drugim. Z dobro argumentacijo lahko prepričaš še mene, da spremenim svojo odločitev in s tem barvo glasovalnega lističa. S tem pa ponovno potrjujem svojo uvodno trditev – pomembno je, da je predstavnik stega izkušen skavt, ki pozna delovanje državne ravni. Na Svetih Združenja prihajajo novi in dopolnjeni predlogi sklepov glede na osnovno gradivo in v takšnih situacijah se mora biti predstavnik sposoben samostojno odločiti z mislijo na dobrobit Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.

Ker na pomladnem Svetu Združenja čez mesec dni potekajo volitve v državne organe Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, si želim, da si pri glasovanju ne bi vzeli za zgled državne politike, kjer prevečkrat opazimo kategorično strinjanje s predlogi »naših« in na drugi strani zavračanje predlogov »njihovih«, ampak da bi pri glasovanju razmišljali o dobrobiti Združenja.
Ne sme torej prevladati vprašanje, koliko se strinjam s pogledom na skavtizem nekega kandidata, ampak ali bo kandidat najbolje za dobrobit Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Zato je odgovorno premisliti o glasovanju tudi v primeru, ko je kandidat za neko mesto en sam. Seveda pa je prvi pogoj za odgovorno glasovanje udeležba predstavnikov stegov na zasedanju.

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ali uredništva portala SkavtNET.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.