Zažiga

0 Zažgi

Prenesi v

Tudi mi vpisujemo v Nefiks!

Klara Vidmar, pisarna ZSKSS 22.03.2013
V ZSKSS vas želimo spodbuditi k prepoznavanju, vrednotenju in vpisovanju svojih kompetenc, zato smo kot organizacija že registrirani za vpisovanje v E-Nefiks.
logo (Avtor: )

Da bi družba neformalnemu znanju priznala večjo veljavo, so na Društvu mladinski ceh razvili orodje za beleženje neformalno pridobljenega znanja Nefiks.

Kaj je Nefiks?
Nefiks (neformalni indeks) je orodje, ki ti pomaga beležiti vse kompetence (znanja, spretnosti, sposobnosti), ki jih pridobivaš skozi delavnice, seminarje, tečaje, konference, projekte, glasbo, šport, samostojno učenje, prostovoljno delo pri skavtih in drugje ...

Nefiks...
- sistematično, smiselno in natančno beleži in zapisuje kompetence mladega posameznika na enem mestu in  omogoča tudi izpis Europass življenjepisa;
- sledi trendom na ravni EU (Europass, Youthpass) in doma (pravilniki za priznavanje neformalno pridobljenega znanja na fakultetah);
- je spoštovan in cenjen tako doma (priporočilo kot možno orodje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja mu je dala Univerza v Ljubljani), kakor tudi v tujini (flamski sistem Oskar za priznavanje neformalnega znanja je zasnovan na izsledkih Nefiksa);
- in se v skladu z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji in potrebami na trgu dela in v izobraževanju smiselno nadgrajuje.

Z vidika posameznika ...
-    je enostaven za uporabo, elektronska verzija pa je brezplačno dostopna vsem;
-    mladega človeka motivira k učenju, udejstvovanju in razvoju vedno novih kompetenc;
-    omogoča celovit pregled nad lastnimi kompetencami, ter posledično načrtovanje kariere – učno poklicne karierne orientacije, osebnostne rasti;
-     predstavlja orodje, ki mlademu človeku pomaga opisati in samo oceniti vrednost svojega znanja.

Indeks je nastal po skandinavskem modelu in je bil na podlagi analize in izkušenj snovalcev prilagojen in implementiran v slovenski mladinski prostor. Na nacionalni ravni še vedno ni primerljivega orodja, ki bi lahko tako celostno in ob enem parcialno predstavil vse neformalno pridobljeno znanje posameznika.

Indeks je smiselno razdeljen na šest tematskih področij:
-          Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih
-          Pridobivanje znanj z delom (delo preko študentskih servisov)
-          Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževane (tečaji in seminarji)
-          Pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom
-          Pridobivanje izkušenj v tujini
-          Ostali načini pridobivanje znanj

Tematska področja so obširna in prilagojena slovenskemu mladinskemu prostoru in udejstvovanju v njem in sicer tako, da smiselno pokrijejo vsa področja udejstvovanja mladih; tako pri delu, kakor tudi pri prostem času in učenju.  Posameznik tako lahko vanj smiselno zabeleži prav vse kompetence, ki jih ima ter jih predstavi tudi drugim.

Obstaja v dveh različnih verzijah:
-     Knjižica Nefiks
-     E- Nefiks

Knjižico Nefiks lahko kupite v Skavtarnici ZSKSS. Elektronska oblika E-Nefiks pa se nahaja na portalu www.talentiran.si in je za vse uporabnike brezplačen.


Kako vpisujemo v E-Nefiks?
V elektronsko verzijo Nefiksa vpisuje posameznik ali pa organizacija. Oba se morata najprej registrirati na spletni strani www.nefiks.si.

Vse pridobljene kompetence, ki ste jih oz. jih pridobite pri vodenju  veje, stega, projekta, tropa, poverjeništva ali usposabljanja, lahko v E-Nefiks vpišete sami in nam izpolnjen obrazec pošljete v potrditev.
Mi pa se bomo trudili, da boste ob vodenju večjih projektov, na svoj mail prejeli že izpolnjen vpis, ki ga boste samo še potrdili in nov zapis se bo shranil v vaš profil.

Za vse dodatne informacije o registraciji in vpisovanju se obrnite na pisarno oz. klara.vidmar@skavt.net

 

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.