Zažiga

20 Zažgi

Prenesi v

Te briga prihodnost evropskega skavtstva?

Korana Kovačevič - poverjenica za mednarodne odnose 29.08.2007
Želiš ponuditi drugim svoje izkušnje in znanja ter jih še obogatiti z delom v mednarodnem timu? Bi rad potoval, spoznaval ljudi z različnih področij, kultur in ozadij, ob vsem tem pa imel možnosti delati kar te veseli in spreminjati svet na bolje.
(Avtor: WSB-Jusus Inostroza July 2007)
Novo izvoljeni WAGGGS-ov evropski odbor je na podlagi potreb, ki so jih izpostavile organizacije članice, oblikoval tri delovne skupine, ki bodo pomagale pri ustvarjanju in izvajanju programa, ki bo najbolje uresničil zastavljene cilje prihodnjega triletja 2007-2010.

WAGGGS v ta namen razpisuje prosta mesta v treh delovnih skupinah. Te so:
- STROKOVNA SKUPINA (resources group)
Ta skupina bo združevala strokovnjake z različnih področij. Namen skupine je nuditi strokovno pomoč organizacijam članicam za določena področja, kot so: vzgojni program, usposabljanje voditeljev-trenerstvo, struktura in vodenje, članstvo, komunikacija, odnosi z javnostmi, gospodarstvo in finance ter druga področja, ki bodo opredeljena glede na potrebe članstva.

- SKUPINA ZA ČLANSTVO (membership group)
Skupina se bo osredotočila na izzive, ki se tičejo kakovosti in števila članstva.
Namen skupine je pomoč pri razvoju strategije, ki bo omogočala organizacijam članicam kakovostno in številčno rast članstva. Poudarek bo na prioritetah, opredeljenih na 12. evropski skavtski konferenci, kot tudi na starostni skupini popotnikov in popotnic. Poudarek bo tudi na vključevanju odraslih voditeljev kot tudi izmenjavi najboljših praks.

- SKUPINA ZA GLAS MLADIH (advocacy group)
Vizija WAGGGS-a je biti svetovno gibanje mladih, ki se širi in raste ter spreminja svet na bolje. Za doseganje le-tega je zelo pomemben aktiven glas mladih pri sodelovanje z različnimi nevladnimi organizacijami na področju problematike mladih v Evropi. Namen skupine je ozaveščanje širše javnosti in članstva o današnji problematiki mladih na različnih področjih, kot so zdravje mladih, hrana in gibanje, HIV/AIDS, participacija mladih, prostovoljstvo, neformalna vzgoja, zaposlovanje mladih, socialna vključenost, človekove pravice in mir ter druge aktualne problematike.

Vse tri skupine se bodo prvič sestale decembra 2007. Profil članov je opredeljen v prijavnicah za vsako skupino posebej. Ni nujno, da se z določenim področjem ukvarjaš profesionalno, dovolj je, da področje obvladaš in imaš veselje izpopolniti se v njem. Skupine se večkrat sestanejo tekom leta, zato je nujno, da si pripravljen potovati in imeti nekaj prostega časa. Vsi stroški nastanitev in prevozov so kriti.

Razpis v angleščini in prijavnice so na voljo na: http://europe.wagggsworld.org/en/news/581

Za pomoč in dodatne informacije ti je na voljo:
korana.kovacevic@skavt.net

Izpolnjeno prijavnico pošlji v pisarno zskss@skavt.net Prijavnice bomo pregledali in posredovali v evropsko pisarno WAGGGS.

Prijavnice morajo prispeti v pisarno ZSKSS najkasneje do 20. septembra 2007.

Prepričana sem, da je v naših skavtskih vrstah veliko sposobnih in izkušenih voditeljev s specifičnimi znanji in navdušenjem, ki ste pripravljeni služiti na mednarodni skavtski sceni. Slušiti kot član WAGGGS-ovih delovnih skupin je tudi čast, zato izkoristi to priložnost učiti se, potovati, doživeti malo drugačno mednarodno izkušnjo in ustvarjati boljši svet s sestrami in brati različnih ras, kultur, jezikov in pogledov na svet. Pokaži, da Te briga prihodnost evropskega skavtstva.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.