Zažiga

3 Zažgi

Prenesi v

Razpis za subvencioniranje nakupa stegove opreme 2011

Sabina Rupnik Suhadolnik 23.05.2011
ZSKSS razpisuje 2.500 evrov za subvencioniran nakup opreme stegov. Za razpisana sredstva lahko kandidirajo stegi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: imajo urejeno bazo članstva, oddane pristopne izjave članov, plačano članarino, oddano letno poročilo in nimajo drugih denarnih in materialnih obveznosti do ZSKSS.

Višina sofinanciranja: ZSKSS sofinancira nakup opreme stega (osebna oprema, npr. kroj, klobuk ... se ne sofinancira) v višini 25 % od vrednosti nakupa, vendar največ 150 € na steg.


Postopek:
1. Stegovodja pošlje na tajništvo vlogo, v kateri napiše, za katero opremo kandidira (seznam opreme), in jo podpiše. Vlogi priloži originalen račun (račune), ki mora vsebovati naslov in davčno številko ZSKSS). Oprema mora biti kupljena v letu 2011. Če steg kupi opremo v skavtarnici, računa ni treba priložiti, ampak samo napiše, katero opremo iz skavtarnice bodo kupili. Steg lahko pošlje le eno vlogo, ta pa lahko vsebuje več računov za nakup opreme.


2. Po prejemu vloge tajnik preveri izpolnjevanje pogojev.
Če steg pogoje izpolnjuje, jim tajnik sporoči višino subvencije, ki jim pripada. Nato stegovodja (ali blagajnik) pride na tajništvo, kjer uredi vse potrebno (glej točko 3 in 4). Ko je to urejeno, tajnik nakaže višino subvencije na sklic stega.
Če pogojev ne izpolnjuje, jih tajnik na to opozori. Šteje se, da je vloga prispela, ko steg izpolni razpisne pogoje.


3. Če steg kupi opremo sam, se originalni račun knjiži na sklic stega in iz blagajne (blagajniški izdatek) se stegu izplača celotni znesek računa (-ov).


4. Če steg kupi opremo v skavtarnici (velja tudi za šotore Skavt in Jamboree), to lahko plača z gotovino ali s prenakazilo.


5. Nakup šotora SKAVT ali JAMBOREE. Pogoji in postopek je enak in velja tudi za nakup novih šotorov znamke Skavt (predvidena polna cena bo 550 €) ali Jamboree (predvidena polna cena bo 450 €). Zaradi skupnega naročila pri dobaviteljih pa naj steg v tem primeru pošlje pisno vlogo na tajništvo ZSKSS do 31. maja 2011. V njej naj napiše število in vrsto šotorov. Ta vloga je enakovredna zgornji in se tudi enako obravnava.


6. Razpis je odprt od 19. maja do konca leta 2011 oziroma do porabe razpisanih sredstev

Povezava do razpisa.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.