Zažiga

3 Zažgi

Prenesi v

Razpis za strokovnega sodelavca

Sabina Rupnik Suhadolnik 23.05.2011
Izvršni odbor ZSKSS razpisuje delovno mesto strokovnega sodelavca, odgovornega za izpeljavo projektov v okviru Javnega razpisa za izbor projektov s področja socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc za obdobje 2009–2012 in opravljanje nalog v ZSKSS. Gre za projekte s področij medgeneracijskega sodelovanja in aktivnega drţavljanstva, ki se izvajajo v sodelovanju z več drugimi organizacijami.

Naloge strokovnega sodelavca:
- koordinacija dejavnosti v okviru projektov javnega razpisa znotraj ZSKSS
- sodelovanje z ostalimi projektnimi partnerji in vodenje operativne skupine projekta
- vodenje administracije in financ projektov
- priprava strokovnih podlag projektov in priprava ustreznih gradiv
- uredništvo biltena Generacija in skrb za vsebino spletne strani MGS-MREŽE
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami
- pomoč pri izvajanju drugih nalog pisarne ZSKSS

Kaj pričakujemo od kandidatov oz. kandidatk:
- najmanj V. stopnjo izobrazbe
- izkušnje z vodenjem v ZSKSS
- dobro poznavanje skavtske metode ter delovanja ZSKSS
- poznavanje nevladnega sektorja v Sloveniji, zlasti področja mladinskega dela
- samoiniciativnost, dobre organizacijske sposobnosti, zanesljivost, fleksibilnost
- osnovno računalniško znanje (MS Office, internet)
- znanje angleškega jezika
- vozniški izpit B kategorije

Zaposlitev je za polni delovni čas in za določen čas (nadomeščanje porodniškega dopusta), in sicer od 1. 9. 2011 do 31. 7. 2012 z moţnostjo podaljšanja pogodbe. Pred tem bo imel izbrani kandidat dvotedensko uvajanje v delo od 16. 8. 2011 do 31. 8. 2011.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in priloženim življenjepisom pošljite v zaprti kuverti z vidno oznako 'Razpis za strokovnega sodelavca' na naslov ZSKSS, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana do 17. 6. 2011.

Kandidati bodo o odločitvi obveščeni najpozneje v 14 dneh od roka za prijave. Predvidoma zadnji teden v juniju bo razgovor s kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji krog.

Povezava do razpisa.

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.