Zažiga

2 Zažgi

Prenesi v

Jesenski svet Združenja v Gornji Radgoni

Pisarna ZSKSS 19.11.2012
V soboto, 10. in nedeljo 11. novembra je v Trstenjakovem domu v Gornji Radgoni potekal jesenski svet Združenja. Gostoljubje nam je izkazal tamkajšnji steg Gornja Radgona 1.

Začetek sveta ZSKSS Začetek sveta ZSKSS (Avtor: Klara Vidmar)

Pozdravu načelnice Barbare Pavlakovič nas se je pridružila tudi predstavnica odraslih skavtov Božena Pintar iz bratovščine Celje 2. Srečanje smo začeli bansom in katehezo in se nato razporedili po delavnicah.

Na delavnici Poverjeništva za odnose z javnostmi so udeleženci podali svoje poglede na zunanje simbole, njihovo uporabo na lokalni ravni in pri projektih ter podali ideje, kreativnost in razmišljanje o njihovi prenovi.

V Poverjeništvu za mednarodne odnose pripravljajo predlog Rutke Združenja, ki bi služila kot rutka za mednarodne dogodke. V delavnici so sklenili glave in skušali opredeliti pomen rutke, njeno simbolno vrednost, pripravili nekaj barvnih predlogov, ter njeno uporabno vrednost kot simbol naše organizacije.

Na delavnici Poverjeništva za gospodarstvo je bila predstavljena ideja o uvedbi položajnih oznak za voditelje. Udeleženci so podali svoje mnenja o smiselnosti uvedbe položajnih oznak, o številu in opredelitvi funkcij in podali predloge za vizualno podobo položajnih oznak.

Na delavnici Častnega razsodišča so lahko spoznali delo in vlogo Častnega razsodišča znotraj ZSKSS, na teoretičnih primerih se bodo lahko postavili v vlogo častnega razsodišča in si s tem pridobiti "občutek", kaj je lahko kršitev in kaj ne, ter podali poglede in predloge glede Častnega razsodišča.

Po delavnicah je bil čas namenjen srečanju regijskih voditeljev. Še posebej pomembno je bilo srečanje ljubljanske regije, kjer so izvolili novo regijsko vodstvo: načelnica Anja Jakše (Novo mesto 1) in načelnik Leon Anžel (Kamnik 1) ob pomoči Mire Demšar (Škofja Loka 1), Mateja Slavca (Kranj 1) in Špele Pucelj (Šentjernej 1). Na srečanju mariborske regije so razpravljali o dogodkih, ki se bodo odvijali v letošnjem skavtskem letu, Primorci pa so zgradili svojo barko. Pred družabnim večerom smo si vzeli čas še za pregled mednarodnega dogajanja v letu 2012. Martinovo soboto smo zaključili z ogledom Radgonskih goric, kjer so nas poučili kako iz vina nastaja penina.

Skupinska Skupinska (Avtor: Klara Vidmar)

Nedeljo smo začeli z obiskom maše v tamkajšnji cerkvi sv. Petra, kjer smo radgonskemu župniku Francu Hozjanu zahvalil za njegovih 10 aktivnih skavtskih let. Takoj po maši je sledilo zasedanje sveta Združenja, kjer smo potrdili predlog proračuna za leto 2013 in sprejeli tri sklepe s področja finančnega in materialnega poslovanja znotraj ZSKSS.

Program smo zaključili s podelitvijo 69 bronastih, 13 srebrnih in 4 zlatih znakov ZSKSS za 5, 10 in 15 letno delovanje. Imenovali smo 9 novih skavtskih voditeljev in 6 trenerjev. Strateškemu tropu projekta Ogenj v meni in projekta  Kvajdej smo se zahvalili s podelitvijo plaket ZSKSS. Svet Združenja pa smo izkoristili tudi za podelitev prve skavtske deteljice, ki jo je prejela Milena Pačnik iz stega Koroška 1.

Vsem nagrajencem iskrene čestitke in kmalu nasvidenje na spomladanskem svetu Združenja!

Fotogalerija
27 slik
Uvodni bans
Dobrodošlica
Kateheza
Pozdrav predsatvnice ZBOKSS
+24

Komentarji (0)

Za komentiranje se prosim prijavi.